Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

SKM C25823091408060 Kopiowanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
12115680

PRZETARGI 2017 (2 półrocze)                                        PRZETARGI  2017 (1 półrocze)

 


2017.12.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Zawiadomienie


2017.12.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Przygotowanie,dostarczenie oraz wydanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy
Węgliniec oraz posiłku dla dzieci objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zawiadomienie


2017.12.21
MODYFIKACJA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy.: Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018
Modyfikacja


2017.12.19
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.:  „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Informacja


2017.12.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.:  „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie


2017.12.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Obsługę prawną Gminy Węgliniec w 2018 roku”
Zawiadomienie


2017.12.19
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”.
Zawiadomienie


2017.12.15
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dzieci objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Informacja


2017.12.15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku”
Zawiadomienie


2017.12.14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w WĘGLIŃCU
Dotyczy „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2017.12.14
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w WĘGLIŃCU ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn: „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018“
Zaproszenie
Załącznik 1 - obiekty
Załącznik 2 - oferta
Załącznik 3 - umowa


2017.12.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza.: „II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3".
Ogłoszenie


2017.12.14
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Zawiadomienie


2017.12.14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018r ”.
Zawiadomienie


2017.12.12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Zakład Usług Komunalnych
Dotyczy.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu"
Odpowiedzi


2017.12.12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dotyczy.: "Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedz na pytanie


2017.12.11
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych
Dotyczy.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu"
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.12.08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy.:  „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu".
Zawiadomienie


2017.12.08
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2018 roku.
Zaproszenie


2017.12.08
SPROTSTOWANIE INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Sprostowanie


2017.12.07
OGŁOSZENIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dotyczy.: "Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.12.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie


2017.12.07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”.
Informacja


2017.12.07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Informacja


2017.12.06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018 roku.”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.12.01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ


2017.12.01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018r."
Informacja


2017.12.01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ


2017.11.30
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018 roku.
Zaproszenie

2017.12.06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018 roku.”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.11.30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i
dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Informacja


2017.11.30
ZESTAWIENIE OFERT
Dotyczy.:  "Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA , w wersji mobilnej (na przyczepie)."
Zestawienie


2017.11.29
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych
Dotyczy.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu"
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.11.29
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
- załączniki
a) Gmina
b) Kultura
c) Przedszkole w Węglińcu
d) Szkoła Cz.Woda
e) Szkoły Ruszów
f) Szkoły Węgliniec
g) Wolumen oraz struktura zużycia energii elektrycznej
    w układzie rocznym Gmina Węgliniec + jednostki organizacyjne

2017.12.01
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ


2017.11.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zawiadomienie


2017.11.28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych".
Zawiadomienie


2017.11.28
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296"
Zaproszenie
Druk oferty


2017.11.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku”"
Zawiadomienie


2017.11.27
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Informacja


2017.11.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku."
Zawiadomienie


2017.11.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa w Węglińcu – część II "
Zawiadomienie


2017.11.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.”
Informacja


2017.11.23
OGLOSZENIE
Dotyczy.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Ogloszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik


2017.11.23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa w Węglińcu- część II”.
Informacja


2017.11.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.11.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2017.11.21
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy.: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Zawiadomienie


2017.11.21
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
Dotyczy.: „Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA , w wersji mobilnej (na przyczepie).
Odpowiedź


2017.11.21
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Usługi doradztwa podatkowego i reprezentacji prawnej w zakresie podatku od towarów i usług” prowadzonego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Protokół


2017.11.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i
dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Informacja


2017.11.21
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Modyfikacja PDF
Modyfikacja DOC


2017.11.17
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018r.
Zaproszenie


2017.11.17
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku.
Zaproszenie


2017.11.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ Word
-załączniki
a)  Gmina
b)  Kultura
c)  Przedszkole w Węglińcu
d)  Szkoła Cz.Woda
e)  Szkoły Ruszów
f)  Szkoły Węgliniec
g)  Wolumen oraz struktura zużycia energii elektrycznej
     w układzie rocznym Gmina Węgliniec + jednostki organizacyjne


2017.11.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”) wraz z budową niezbędnej infrastruktury: przydomową oczyszczalnię biologiczną , podziemną linią elektroenergetyczną , instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz płynny zasilającą budynek , studnią rozsączającą wodę deszczową i przyłączem wodociągowym w miejscowości Ruszów , na działkach ewidencyjnych o nr 131/4 i nr 849.
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja
Oferta doc


2017.11.15
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenieGminy i Miasta Węgliniec w latach 2018 – 2021
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC

2017.11.21
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Modyfikacja PDF
Modyfikacja DOC


2017.11.13
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.11.13
ZAPROSZENIE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza :
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zaproszenie


2017.11.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy.: „Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA , w wersji mobilnej (na przyczepie).
Zaproszenie


2017.11.10
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Lokalizacja


2017.11.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”) wraz z budową niezbędnej infrastruktury: przydomową oczyszczalnię biologiczną , podziemną linią elektroenergetyczną , instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz płynny zasilającą budynek , studnią rozsączającą wodę deszczową i przyłączem wodociągowym w miejscowości Ruszów , na działkach ewidencyjnych o nr 131/4 i nr 849.
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja
Oferta doc


2017.11.10
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
II zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec.
Zaproszenie
Specyfikacja Techniczna zad. 1
Specyfikacja Techniczna zad. 2
Specyfikacja Techniczna zad. 3


2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
w sprawie zmian w ogłoszeniu o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 168/17
Zrządzenie


2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmian w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 175/1
Zrządzenie


2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmiany terminu przetargu w ogłoszeniu o II przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej - działka nr 178/19
Zrządzenie


2017.11.09
ZAWIADOMIENIE
Dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg, chodników,placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018"
Zawiadomienie


2017.11.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: "Budowa nawierzchni ul. Ogrodowa w Węglińcu - część II"
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Opis techniczny
Przedmiar
Przekrój poprzeczny
PZT
Specyfikacja


2017.10.31
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: "„Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018".
Informacja


2017.10.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: "Wycena majątku Gminy Węgliniec wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych"
Zawiadomienie


2017.10.27
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”)
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja


2017.10.26
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Dotyczy.: "Usługi doradztwa podatkowego i reprezentacji prawnej w zakresie podatku od towarów i usług".
Odpowiedź


2017.10.26
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych„
Zawiadomienie


2017.10.26
Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej.
Działka nr 178/19
Ogłoszenie

2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmiany terminu przetargu w ogłoszeniu o II przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej - działka nr 178/19
Zrządzenie


2017.10.26
Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej.
Działka nr 175/1
Ogłoszenie

2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmian w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 175/1
Zrządzenie


2017.10.26
Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej.
Działka nr 168/17
Ogłoszenie

2017.11.09
UWAGA !!!     ZARZĄDZENIE
w sprawie zmian w ogłoszeniu o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 168/17
Zrządzenie


2017.10.25
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.10.25
ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczy.:  "Dostawy i montażu systemu alarmowego oraz świadczenia usługi ochrony budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu."
Zapytanie


2017.10.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i reprezentacji prawnej w zakresie podatku od towarów i usług."
Zaproszenie

Odpowiedź na pytania


2017.10.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Zawiadomienie


2017.10.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zawiadomienie


2017.10.20
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Wycena majątku Gminy Węgliniec wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r.
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych."
Zaproszenie


2017.10.19
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Zadanie nr 1 - utwardzenie kostką chodników na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 202.
Zadanie nr 2 - budowa schodów i dojścia do pomieszczeń technicznych o powierzchni ok. 11 m2 na stadionie w Węglińcu dz. nr 211.
Zaproszenie


2017.10.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2017.10.19
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Zawiadomienie


2017.10.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018"
Zawiadomienie


2017.10.17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych”.
Informacja


2017.10.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Zawiadomienie


2017.10.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”) wraz z budową niezbędnej infrastruktury: przydomową oczyszczalnię biologiczną , podziemną linią elektroenergetyczną , instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz płynny zasilającą budynek , studnią rozsączającą wodę deszczową i przyłączem wodociągowym w miejscowości Ruszów , na działkach ewidencyjnych o nr 131/4 i nr 849.
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja


2017.10.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Ogloszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załączniki


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.10.13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa nawierzchni dróg gminnych.”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ
Przedmiar Piaseczna - Węgliniec


2017.10.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zaproszenie


2017.10.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:"Obiekt malej architektury - wykonanie placu zabaw dla dzieci w Węglińcu przy ul.Piłsudskiego dz.nr 1/63.".
Zaproszenie
Projekt techniczny
Przedmiar


2017.10.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce”
Zawiadomienie


2017.10.12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Informacja


2017.10.11
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa
i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda”.
Zawiadomienie


2017.10.11
UZUPEŁNIENIE DO OFERTY
Dotyczy.: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Specyfikacja techniczna - zadanie 1
Specyfikacja techniczna - zadanie 2
Specyfikacja techniczna - zadanie 3


2017.10.11
SPROTSTOWANIE INFORMACJIZ SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018"
Sprostowanie


2017.10.10
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec"
Informacja


2017.10.10
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Zaproszenie


2017.10.09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymaniem dróg, chodników,
placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Zawiadomienie


2017.10.05
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018".
Informacja


2017.10.04
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy.: "Świadczenie na rzecz Gminy Węgliniec usług ochrony fizycznej w postaci ochrony, monitoringu wraz z patrolem interwencyjnym wyznaczonych obiektów i terenów Gminy Węgliniec"
Zapytanie ofertowe


2017.10.04
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: „Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Specyfikacja techniczna


2017.10.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy.: "Rozbiórka budynku komunalnego z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Kościelna Wieś na dz.nr 20/3 w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki".
Zawiadomienie


2017.10.02
OGŁOSZENIE
Gmina Węgliniec: "Budowa nawierzchni dróg gminnych”
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik 1 - Stary Węgliniec
Załącznik 2 - Piaseczna

Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ
Przedmiar Piaseczna - Węgliniec


2017.09.29
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje że w dniu 26 września 2017r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA” w Węglińcu na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec pn. Zajęcia rekreacyjno — sportowe z zakresu rugby - tag”
Informacja


2017.09.29
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Rozbiórka budynku komunalnego z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Kościelna Wieś na dz.nr 20/3 w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki".
Ogłoszenie
Plan Zagospodorowania
Projekt budowlany


2017.09.29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy. : "Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec."
Ogłoszenie
SIWZ


2017.09.29
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie pomiędzy ul. Sobieskiego, Dworcową i Śródmiejską Działka nr 209/6 o powierzchni 2 679 m2.
Ogłoszenie


2017.09.28
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Świadczenie na rzecz Gminy Węgliniec usług ochrony fizycznej w postaci ochrony, monitoringu wraz z patrolem interwencyjnym wyznaczonych obiektów i terenów Gminy Węgliniec."
Zapytanie ofertowe


2017.09.28
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie- wymiana okien , roboty rozbiórkowe".
Zaproszenie


2017.09.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: "Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Specyfikacja


2017.09.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda”.
Informacja


2017.09.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni — ul. Ogrodowa w Węglińcu.
Zawiadomienie


2017.09.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy :  Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik


2017.09.26
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH z siedzibą w WĘGLIŃCU
Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - trzecie postępowanie”.
Zaproszenie
Oferta


2017.09.25
ZAPROSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWONEJ WODZIE zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego)
Zaproszenie


2017.09.22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa w Węglińcu”.
Informacja


2017.09.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy:  Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Informacja


2017.09.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF


2017.09.18
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami
przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2017.09.12
OGŁOSZENIE
dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.09.11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF


2017.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa nawierzchni ul. Ogrodowa w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Przedmiar
Charakterystyka obiektu
Specyfikacja techniczna
Opis techniczny
Przekrój poprzeczny
PZT


2017.09.05
DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informacja


2017.09.01
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I WYBÓR OFERENTA
Dotyczy : „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce ”.
Unieważnienie postępowania i wybór oferenta


2017.08.30
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni dróg gminnych„
Zawiadomienie


2017.08.30
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje ..
Informacja


2017.08.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy : Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu-naprawa uszkodzeń , odwodnienie.
Unieważnienie


2017.08.28
INFORMACJA
Dotyczy : „Prowadzenie zajęć sportowych dzieci w kategorii wiekowej „skrzat”.
Informacja


2017.08.25
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Węglińcu przy ul. Partyzantów 8
Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. :
„Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - drugie postępowanie”.
Zaproszenie
Oferta


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej Działka nr 178/19 o powierzchni 1247 m2
Ogłoszenie


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 175/1 o powierzchni 1494 m2
Ogłoszenie


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/17 o powierzchni 1072 m2
Ogłoszenie


2017.08.22
INFORMACJA
Dotyczy:  Realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury pn.: „Udział drużyny seniorów KS VICTORIA Ruszów rozgrywkach klasy okręgowej”.
Informacja


2017.08.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zmówienia na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zestawienie ofert


2017.08.18
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie -wykonanie elewacji. Budynek położony jest na dz.nr 1781 obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej" (projekt budowlany 4kpl., kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 kpi. wraz z wersją elektroniczną).
Protokół


2017-08-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce ”.
Informacja


2017.08.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie””
Zawiadomienie


2017.08.17
ZMIANA OGŁOSZENIA
Dotyczy:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Zmiana Ogłoszenia

 


2017-08-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa nawierzchni dróg gminnych”.
Informacja


2017.08.08
INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania " Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku Zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Na podstawie złożonych ofert Organizator informuję, że unieważnia postępowanie, ze względu na fakt że suma najkorzystniejszych ofert na realizacje zadania jest wyższa od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Polewski


2017.08.08
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.08.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy : „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4
terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemicznoekologicznego
i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla
jednostki OSP w Czerwonej Wodzie”
Informacja


2017.08.04
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie - wykonanie elewacji . Budynek położony jest na dz.nr 1781 Obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany 4kpl. , kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót — 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną.
Ogłoszenie


2017.08.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż piłkochwytów na stadion w Węglińcu .
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAPYTANIE OFERTOWE
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zapytanie ofertowe
Załącznik


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Zagospodarowanie terenów zielonych na dz.nr 20/4 w Kościelnej Wsi.
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni
Mapa


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna .
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zawiadomienie


2017.08.02
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie"
Odpowiedz na pytania nr 1


2017.08.01
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie konserwacji i odnowienia eksponatów na skwerze- róg ul. Partyzantów i ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie
Projekt umowy
Formularz oferty


2017.07.31
ZMIANA OGŁOSZENIA
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do Szkół
Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Zawiadomienie


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”
Odwołanie


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie
Siwz
Załącznik nr 1 do Siwz
Formularz nr 5 do Siwz
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Ogłoszenie
Siwz pdf.
Siwz doc
Załącznik                                                                                                                                                                                     Zmiana Ogłoszenia


2017.07.27
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Budowa nawierzchni dróg gminnych"
Ogłoszenie
Siwz-pdf
Siwz-doc
Załącznik 1 - ul.Ogrodowa
Załącznik 2 - ul.Modrzewiowa


2017.07.26
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu - naprawa uszkodzeń , odwodnienie"
Zaproszenie
Przedmiar
Opinia techniczna


2017.07.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja


2017.07.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Informacja


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa 1 montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.07.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
ich zamieszkania”.
Zawiadomienie


2017.07.19
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2017.07.19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Dostawa gazu płynnego
propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Odpowiedz


2017.07.18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Zawiadomienie


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna .
Ogłoszenie
Projekt budowlany


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  Zagospodarowanie terenów zielonych na dz.nr 20/4 w Kościelnej Wsi.
Ogłoszenie
Mapa
Projekt budowlany


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i montaż piłkochwytów na stadion w Węglińcu.
Ogłoszenie


2017.07.17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Odwołanie


2017.07.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
Ogłoszenie
Siwz
Siwz załącznik nr 1.


2017.07.14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/18 o powierzchni 1 092 m2
Odwołanie


2017.07.13
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Ogłoszenie
Siwz
Siwz doc


2017.07.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Informacja


2017.07.11
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2017.07.10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Dostawy do siedziby zamawiającego, Zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP w/g
Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo — Pożarniczych MDP - 1/2010 (CTiF)”.
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


2017.07.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Dostawa do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”. ”
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza Do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy szkolnej w Węglińcu wraz z podłączeniem rur spustowych.
Zaproszenie
Załącznik


2017.07.05
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie


2017.07.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie