Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
13904317

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2020                      

 

PRZETARGI 2021

 


2021-12-30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-30
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-29
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-12-20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie pdf.


2021-12-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-17
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-15
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem
w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-15
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021-12-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-12-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załączniki


2021-12-14
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2021-12-09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-12-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2021-12-02
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-12-02
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: „Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku”.
Modyfikacja.pdf
Odpowiedź.pdf
Odpowiedź.docx


2021-12-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku”
Zwiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-26
SPROSTOWANIE
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI USŁUGI
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
Gminy i Miasta Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021-11-26
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: „Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2021-11-25
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-24
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-24
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENlA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: ,,Usługi pocztowe na potrzeby urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku"
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021-11-23
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
Gminy i Miasta Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-22
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-11-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-22
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERT
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu
w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-19
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy:„Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego  na terenie gmin partnerskich
Pieńsk i Węgliniec.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-18
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-16
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie gminy i miasta węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-16
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-12
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-11-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-09
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku.
Zaproszenir pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik


2021-11-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022 r.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-09
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERT
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERT
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: na „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie gminy i miasta węgliniec w 2021/2022R.”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-04
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021-11-03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx


2021-11-03
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
informacja docx.


2021-11-02
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022 r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-28
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu  oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki 1
Załączniki 2


2021-10-26
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-25
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie docx.


2021-10-25
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. Nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1.”
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie docx.


2021-10-22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-22
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022 r.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-21
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.- zadanie nr 1,2,3,9,10,13”
Zawiadomienie.pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-19
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Zamówienia na „Budowa / przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załącznik


2021-10-15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ docx.
Załącznik Nr 1 do SWZ pdf.
Załącznik Nr 1 do SWZ docx.


2021-10-15
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. Nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ.docx.
Załączniki


2021-10-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021-10-14
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”,
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załączniki


2021-10-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx


2021-10-14
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-12
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-12
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-10-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 1 950 000,00 zł”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-08
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-08
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021 r.
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Załączniki


2021-10-06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-06
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.”
Modyfikacja docx.
Załącznik nr 1


2021-10-06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załączniki


2021-10-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021 r.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł ”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-30
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł ”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-30
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zamówienia na „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Zamówienie pdf.
Zamówienie docx.


2021-09-28
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.950.000,00 zł
Odpowiedzi na pytania
Załącznik


2021-09-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx


2021-09-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Program funkcjonalno-użytkowy pdf.
Program funkcjonalno-użytkowy docx.
Załączniki


2021-09-27
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-22
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Odpowiedzi pdf
Odpowiedzi docx
Przedmiar


2021-09-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-21
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda.
Ogłoszenie pdf
Ogłoszenie docx


2021-09-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022"
Ogłoszenie
Załączniki


2021-09-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-09-08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-08
INFOREMACJA
Dotyczy: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021-09-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-08-26
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik pdf.
Załącznik docx.


2021-08-25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-08-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa/budowa dróg gminnych w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-08-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-08-17
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy : „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-08-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-08-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.08.11
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie.docx


2021.08.09
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.08.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021.08.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2021-2022”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Bolesławieckiej.
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Informacja.pdf.
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie.
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Adama Mickiewicza
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudzkiego
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy:I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu działek położonych w Czerwonej Wodzie na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021.08.04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ .docx


2021.08.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.07.27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021.07.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.27
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.26
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa - ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021.07.26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.07.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.26
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.23
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny dla gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2021.07.15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2021/2022”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SWZ pdf.
SWZ docx.
Załączniki


2021.07.15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”
Ogłoszenie pdf
Ogłoszenie docx.
SWZ pdf.
SWZ docx.
Załączniki


2021.07.14
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy)
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021.07.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ”Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.08
INFORMACJA
Dotyczy: Kwota na sfinansowanie zamowienia "Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.01
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:” Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej”
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021.06.25
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.06.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx


2021.06.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Bolesławieckiej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Przedmiar pdf.
Przedmiar docx.
Załączniki


2021.06.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.18
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu działek położonych w Czerwonej Wodzie na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika
Zmiana pdf.
Zmiana docx.


2021.06.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Adama Mickiewicza
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3: Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła do posesji 13, 15, 16a – dz. 2272 – 250 mb”
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska - dz. nr 833”.
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.06.01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1: „Wykonanie nawierzchni bitumicznej, ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie”,
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej wodzie, ul. Leśna”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie doc.


2021.06.01
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3: Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła do posesji 13, 15, 16a – dz. 2272 – 250 mb”
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska - dz. nr 833”.
Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.05.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu działek położonych w Czerwonej Wodzie na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.05.21
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

Zadanie nr 1:
Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy

Zadanie nr 2:
„Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”

Zadanie nr 3:
Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu

Zaproszenie.pdf
Zaproszenie.docx
Zał. nr 2 - Mapy poglądowe do zadania nr 2.docx
Zał. nr 1 - Formularz oferty.doc


2021.05.21
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy:
Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji
projektowych dla następujących zadań:

Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1,
32/1, 4/2, 65, 64/1”

Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3: Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”

Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła do posesji 13, 15,
16a - dz. 2272 - 250 mb”

Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska - dz. nr 833”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021.05.18
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu kompletnych dokumentacji projektowych.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1


2021.05.14
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.05.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

Zadanie nr 1:
Część  I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”

Zadanie nr 2:
„Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3:
Część   I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część  II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła”
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”

Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2021.04.15
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. 5 Grudnia
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.04.14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zamówienia na ”Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Przedmiar + Specyfikacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


2021.03.24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: ”Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ”Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.24
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.19
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ docx.
Załacznik nr 1 pdf.
Załacznik nr 1 docx.


2021.03.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy:„Pozimowa naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno- bitumicznej lub recyklera”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.12
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec”.
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie docx.


2021.03.09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu - remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Przedmiar + Specyfikacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


2021.03.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.05
PROTOKÓŁ
Dotyczy: „Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”
Protokół pdf.
Protokół docx.


2021.03.05
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Informacja.pdf.
Informacja docx.


2021.03.03
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na wykonanie usługi dla zadania pn. „Pozimowa naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno- bitumicznej lub recyklera”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Specyfikacja pdf.
Specyfikacja docx.


2021.03.01
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. 5 Grudnia
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.03.01
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Modyfikacja SIWZ nr 2 pdf
Modyfikacja SIWZ nr 2 docx


2021.03.01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ nr 2 pdf
Modyfikacja SIWZ nr 2 docx
Zał nr 1 do modyfikacji
Odpowiedzi na pytania nr 1
Projekt budowlany
Projekt zamienny


2021.02.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.25
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SWZ pdf.
SWZ.docx.
Załączniki


2021.02.17
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: „Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”
Zapytanie ofertowe pdf.
Zapytanie ofertowe docx.
Projekt budowlany


2021.02.17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Wykonanie projektów budowanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Załączniki


2021.02.09
SPROSTOWANIE
Dotyczy : Oczywistej omyłki w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej
Sprostowanie pdf.
Sprostowanie docx.


2021.02.09
INFORMACJA
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.01.19
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Dotyczy: Nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Przetarg pdf
Przetarg docx 


2021.01.18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja