Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
14132870

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                           PRZETARGI 2020

                                                                   

PRZETARGI 2020

 


2020.12.31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa materiałów dydaktycznych
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Umowa
Załącznik


2020.12.30
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy: „Utwardzenie nawierzchni przy Sali gimnastycznej w Ruszowie”.
Zawiadomienie


2020.12.22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zawiadomienie


2020.12.21
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.
Informacja


2020.12.14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.
Informacja


2020.12.11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.
Odpowiedzi


2020.12.10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.
Odpowiedzi


2020.12.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021 roku.
Zawiadomienie


2020.12.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021 roku”
Zawiadomienie


2020.12.07
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy:  „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.
Odpowiedzi
Załącznik


2020.12.04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Węgliniec ”.
Informacja


2020.11.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na "Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2021 roku"
Zawiadomienie


2020.11.26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Przedmiar
Projekt
Projekt + Bioz
Specyfikacja techniczna


2020.11.25
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021."
Zawiadomienie


2020.11.24
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Utwardzenie nawierzchni przy Sali gimnastycznej w Ruszowie”.
Informacja


2020.11.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zawiadomienie


2020.11.16
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021r
Zaproszenie


2020.11.16
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021 roku.
Zaproszenie


2020.11.13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Montaż Skatepark w Ruszowie
Zawiadomienie


2020.11.13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021 r.
Informacja


2020.11.12
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na "Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2021 roku"
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania


2020.11.06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Utwardzenie nawierzchni przy Sali gimnastycznej w Ruszowie.
Informacja


2020.11.05
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Utwardzenie nawierzchni przy Sali gimnastycznej w Ruszowie.
Modyfikacja


2020.11.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie


2020.11.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021 -2022”.
Zawiadomienie


2020.11.05
ZAPRASZENIE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dotyczy: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zaproszenie


2020.11.04
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na ,,Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2020 roku".
Modyfikacja


2020.11.03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Karta drogowa - protokół odbioru zimowego utrzymania dróg


2020.11.02
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy i miasta Węgliniec Numer referencyjny: Zl.271.31.2020.ZP
Ogłoszenie
SIWZ.pdf
SIWZ.docx
CZĘŚĆ I - załącznik nr 1 do SIWZ
CZĘŚĆ II - załącznik nr 2 do SIWZ
JEDZ
Umowa cz. I
Umowa cz. II
Klucz Publiczny


2020.11.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zawiadomienie


2020.10.30
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2021 roku.
Zaproszenie
Załącznik


2020.10.30
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania drogowego, w celu uzyskania decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Informacja


2020.10.30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.”
Zawiadomienie


2020.10.30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021 i 2022 „
Informacja


2020.10.28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Informacja


2020.10.27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i złożenia wniosku o pozwolenia na budowę”
Zawiadomienie


2020.10.22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ pdf
SIWZ docx
Specyfikacja techniczna
Rys. nr 1 PZT
Rys. 2 przekroje
Przedmiar robót
Projekt


2020.10.21
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SIKORSKIEGO 40 59 - 940 WĘGLINIEC
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zaproszenie


2020.10.21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.”
Ogłoszenie
SIWZ.pdf
SIWZ.docx
Załączniki


2020.10.21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021 - 2022”
Ogłoszenie
SIWZ.pdf
SIWZ.docx
Karta koszenia


2020.10.20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.”
Zawiadomienie


2020.10.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości       5 000 000,00 zł”.
Zawiadomienie


2020.10.19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ.pdf
SIWZ.doc
Załączniki


2020.10.16
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Dotyczy: I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Węglińcu.
Informacja


2020.10.16
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na zadanie pn.: „Montaż Skatepark w Ruszowie”
Zaproszenie
Załącznik


2020.10.15
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i złożenia wniosku o pozwolenia na budowę.
Zaproszenie


2020.10.14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021 r.”
Informacja


2020.10.12
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania drogowego, w celu uzyskania decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zaproszenie


2020.10.09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Udzielenie kredyty długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł".
Informacja


2020.10.09
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Informacja


2020.10.08
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Informacja


2020.10.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Montaż Placu Street Workout w parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie
Zawiadomienie


2020.10.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Załączniki


2020.10.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”.
Informacja


2020.10.05
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie ul. Leśna”.
Informacja


2020.10.01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
Załącznik


2020.10.01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ruszowie w pobliżu
ul. Borowskiej
Ogłoszenie


2020.10.01
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021."
Zawiadomienie


2020.09.29
MODYFIKACJA
Dotyczy: „Montażu Placu Street Workout w parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie”
Modyfikacja


2020.09.29
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł „
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania nr 2


2020.09.28
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania drogowego, w celu uzyskania decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zaproszenie


2020.09.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Informacja


2020.09.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021 r.”
Informacja


2020.09.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie ul. Leśna”.
Informacja


2020.09.25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.
Dotyczy: „Usuwanie, pielęgnacja oraz sadzenie drzew na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Zawiadomienie


2020.09.24
ZAPRASZA do złożenia oferty
Dotyczy: „Montażu Placu Street Workout w parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie”
Zaproszenie
Załącznik


2020.09.24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ.docx


2020.09.18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja

Odpowiedzi na pytania


2020.09.17
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie, pielęgnacja oraz sadzenie drzew na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.


2020.09.16
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł „
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi


2020.09.16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych naterenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.”
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Załączniki


2020.09.15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na "Usuwanie, pielęgnacja oraz sadzenie drzew na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Zawiadomienie


2020.09.14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
załącznik nr 1 do SIWZ


2020.09.14
INFORMACJA Z WYBORU OFERTY
Dotyczy: Renowacja istniejącego terenu zieleni w Ruszowie na skwerze przy ul.Partyzantów działka nr 319 - utwardzenie nawierzchni.
Informacja


2020.09.10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie – ul. Leśna”.
Ogołoszenie
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Projekt
Plan orientacyjny
Rysunek PZT
Przekrój
Przedmiar
STWiOR
Specyfikacja


2020.09.10
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: "Usuwanie, pielęgnacja oraz sadzenie drzew na terenie Gminy i Miasta Węgliniec"
Modyfikacja
Załącznik nr 1 docx.
Załącznik nr 1 pdf.


2020.09.09
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie, pielęgnacja oraz sadzenie drzew na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.


2020.09.08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu” w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Zawiadomienie


2020.09.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 PLN"
Ogłoszenie
JEDZ
Klucz publiczny
SIWZ docx.
SIWZ pdf.


2020.09.03
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Renowacji istniejącego terenu zieleni w Ruszowie na skwerze przy ul.Partyzantów działka nr 319 - utwardzenie nawierzchni.
Zaproszenie
Projekt budowlany
Książka przedmiarów
Książka przedmiarów 2
Specyfikacja techniczna
Mapa


2020.08.20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu
w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Informacja


2020.08.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Uzupełnienie do opisu przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia
Parter
1 Piętro
Elewacja
Program Funkcjonalno - Użytkowy
Logo Policja


2020.08.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu – modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji”
Zawiadomienie


2020.08.03
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy: „Dostosowania pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu” w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Unieważnienie


2020.07.31
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: „Wykonania dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”
Protokół


2020.07.31
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadania drogowego, w celu uzyskania decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zawiadomienie


2020.07.30
Informacja o złożonych ofertach
Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Informacja


2020.07.28
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotycz: „Budowy oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Informacja


2020.07.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2020/2021”
Zawiadomienie


2020.07.24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2020-2021”.
Zawiadomienie


2020.07.22
ZAPROSZENIE
Dotyczy:  Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Zaproszenie


2020.07.22
ZAPROSZENIE
Dotyczy:  Złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania drogowego, w celu uzyskania decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zaproszenie


2020.07.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawy gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie


2020.07.20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu – modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.


2020.07.17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Informacja


2020.07.17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu – modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji”.
Zawiadomienie


2020.07.17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2020/2021”.
Informacja


2020.07.16
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Protokół


2020.07.16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Informacja


2020.07.16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dowozu uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2020/2021”.
Informacja


2020.07.15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Odpowiedzi


2020.07.15
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2020.07.13
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania


2020.07.09
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
Dotyczy: Dostawy sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego przez Gminę Węgliniec.
Protokół


2020.07.09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2020/2021.
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.


2020.07.09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie
Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja


2020.07.08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2020/2021
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.


2020.07.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.


2020.07.07
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Zielona”.
Informacja


2020.07.02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu – modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji.”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załącznik nr 1 do SIWZ


2020.07.01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.

Dokumentacja
ul. Batorego - Ruszów
Jagodzin dz.580_3
Stadion Węgliniec
ul. Leśna Stary Węgliniec
Piaseczna dz. 443


2020.06.30
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego przez Gminę Węgliniec.
Odpowiedzi


2020.06.30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawy gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Załącznik nr 1 doSIWZ
Załącznik nr 2 doSIWZ


2020.06.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Ogłoszenie
SIWZ pdf
SIWZ docx
Parter
1 Piętro
Elewacja
Program Funkcjonalno - Użytkowy
Logo Policja


2020.06.25
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego przez Gminę Węgliniec.
Zaproszenie
Formularz oferty


2020.06.25
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: Remont garażu przy świetlicy w Zielonce (dz.nr 1479/75) - roboty budowlane
Protokół


2020.06.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Zielona”.
Informacja


2020.06.24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103639D (ul. Sikorskiego w Węglińcu) wraz z infrastrukturą techniczno - kanalizacyjną”
Zawiadomienie


2020.06.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie


2020.06.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie w pobliżu ul. Bocznej
Ogłoszenie


2020.06.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie w pobliżu ul. Borowskiej
Ogłoszenie


2020.06.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Ogłoszenie


2020.06.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego
Ogłoszenie


2020.06.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie
Ogłoszenie


2020.06.19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Zielona”.
Odpowiedzi na pytania


2020.06.17
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Zielona”.
Odpowiedzi na pytania
Rys 4


2020.06.15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103639D (ul. Sikorskiego w Węglińcu) wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną”.
Informacja


2020.06.10
INFORMACJA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno - kanalizacyjną”
Informacja


2020.06.10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103639D (ul. Sikorskiego w Węglińcu) wraz z infrastrukturą techniczno –
kanalizacyjną”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2020.06.09
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami hall oraz budynkiem stróżówki, położonej w Węglińcu przy ul.Sikorskiego 2
Ogłoszenie


2020.06.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Remont garażu przy świetlicy w Zielonce ( dz.nr 1479/75) - roboty dekarskie
Zaproszenie
Przedmiar
Projekt
Mapa


2020.06.08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Zielona.
Ogłoszenie
SIWZ pdf
SIWZ docx
Projekt
Charakterystyka
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Specyfikacja techniczna
Przedmiar
Załącznik nr 2 do SIWZ


2020.06.05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103639D (ul. Sikorskiego w Węglińcu) wraz z infrastrukturą techniczno - kanalizacyjną"
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Projekt stałej organizacji ruchu
Projekt wykonawczy
Projekt budowlany - (256MB)
Specyfikacja roboty drogowe
Specyfikacja roboty elektryczne
Specyfikacja roboty sanitarne
Opinia geotechniczna
Przedmiar roboty drogowy
Przedmiar roboty elektryczne
Przedmiar roboty sanitarne


2020.05.26
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zawiadomienie


2020.05.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną
Informacja


2020.05.25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZEZ OFERTY
Dotyczy: Wykonanie oraz montaż bramy dwuskrzydłowej 1 szt., furtek 2 szt. na cmentarzu komunalnym w Węglińcu
Zawiadomienie


2020.05.15
ZMIANA OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2020.05.14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną”
Odpowiedzi na pytania


2020.05.14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną”
Modyfikacja SIWZ


2020.05.14
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie oraz montaż bramy dwuskrzydłowej 1 szt., furtek 2 szt. na cmentarzu komunalnym w Węglińcu
Zaproszenie


2020.05.13
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2020.05.12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną”
Odpowiedzi


2020.05.12
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie oraz montaż bramy dwuskrzydłowej 1 szt., furtek 2 szt. oraz 6 szt. ławek ogrodowych na cmentarzu komunalnym w Węglińcu
Zawiadomienie


2020.05.08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie oraz montaż bramy dwuskrzydłowej 1 szt., furtek 2 szt. oraz 6 szt. ławek ogrodowych na cmentarzu komunalnym w Węglińcu
Odpowiedzi
Załącznik


2020.05.06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Informacja


2020.05.06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2020.05.05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Projekt stałej organizacji ruchu
Projekt wykonawczy
Projekt budowlany - (256MB)
Specyfikacja roboty drogowe
Specyfikacja roboty elektryczne
Specyfikacja roboty sanitarne
Opinia geotechniczna
Przedmiar roboty drogowy
Przedmiar roboty elektryczne
Przedmiar roboty sanitarne


2020.05.04
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Wykonanie oraz montaż bramy dwuskrzydłowej 1 szt., furtek 2 szt. oraz 6 szt. ławek ogrodowych na cmentarzu komunalnym w Węglińcu
Zaproszenie


2020.04.28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Umowa
Załącznik


2020.04.28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2020.04.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy:Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku żłobkoprzedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany
Załącznik 1A
Załącznik 1 projekt wykonawczy
Załącznik 2 skany z pieczątkami
Kolizja sieci energetycznej


2020.04.22
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu.
Zawiadomienie


2020.04.17
INFORMACJA
Dotyczy: Wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego przez Gminę Węgliniec.
Informacja


2020.04.10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Informacja


2020.04.08
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: dostawy sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w  systemie kształcenia zdalnego.
Zapytanie ofertowe pdf.
Zapytanie ofertowe docx.
Załącznik                                                                                                                                                                                                                                          Formularz oferty - korekta


2020.04.06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania
Załącznik 1 projekt wykonawczy
Załącznik 2 skany z pieczątkami
Kolizja sieci energetycznej


2020.03.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec w 2020r.
Zawiadomienie


2020.03.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany
Załącznik 1A


2020.03.24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zawiadomienie


2020.03.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Informacja


2020.03.18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec w 2020r.”
Informacja


2020.03.13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania 2


2020.03.11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2020.03.09
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości w wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


2020.03.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany
Załącznik 1A

 


2020.03.03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna i przedmiar


2020.02.25
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Usługi transportowej polegającej na dowozie, oczekiwaniu na uczniów podczas zajęć na basenie i odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu : 'Umiem pływać” 2020 1-etap w Gminie Węgliniec. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu.
Zaproszenie


2020.02.21
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Dostawa ciepłych posiłków dla uczestników Klubu „Senior+” w Jagodzinie”.
Zaproszenie do złożenia oferty


2020.02.20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na. "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Zawiadomienie


2020.02.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Informacja


2020.02.19
OGLOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami hall oraz budynkiem stróżówki położonej w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 2
Ogłoszenie
Ogłoszenie pdf.
Wyciąg z ogłoszenie


2020.02.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów"
Zawiadomienie


2020.02.11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ


2020.02.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: "Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów"
Informacja


2020.02.07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania 2
Załącznik nr 1A


2020.02.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
Zawiadomienie


2020.02.05
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.02.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020 roku.
Zawiadomienie


2020.02.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zawiadomienie


2020.02.03
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ". "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Odpowiedzi


2020.02.03
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ". "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do mydyfikacji SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 1 do mydyfikacji SIWZ - formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2 do modyfikacji - formularz nr 6 - projekt umowy


2020.01.30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów".
Zawiadomienie


2020.01.29
Zaproszenie do złożenia oferty
Dotyczy: Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zapytanie ofertowe docx.
Zapytanie ofertowe pdf.
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.01.27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy:„Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany


2020.01.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizacją przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów".
Informacja


2020.01.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załącznik


2020.01.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Odpowiedzi


2020.01.20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ


2020.01.16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Odpowiedzi


2020.01.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020r.
Zaproszenie


2020.01.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Ogłoszenie
Przedmiar
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.01.03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.                                                                                                                                                       

Zawiadomienie


2020.01.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2020 r.  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”                                                                                                                                  

Informacja