Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

SKM C25823091408060 Kopiowanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
12115773

                          PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                         PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                                PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                         PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

 

                                                                    PRZETARGI 2019

 


2019.06.28
Zawiadomienie o wyniku przetargu
Dotyczy: "Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec"
Zawiadomienie


2019.06.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu"
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ.doc
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Załącznik - projekt technologiczny                                                                                                                                       Przedmiar


2019.06.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu wraz z wymianą sieci wodociągowej (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54
Zawiadomienie


2019.06.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.06.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2019.06.25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: "Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu."
Zawiadomienie


2019.06.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec”
Informacja


2019.06.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
Informacja


2019.06.17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa materiałów dydaktycznych
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf
Umowa
Załącznik - Uwaga, zamieniono uszkodzony plik


2019.06.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „ Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie”.
Zawiadomienie


2019.06.14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
Odpowiedzi na pytania


2019.06.14
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
SIWZ


2019.06.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu”.
Informacja


2019.06.07
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu wraz z wymianą sieci wodociągowej (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54
Zaproszenie


2019.06.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54.”
Zawiadomienie


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 1


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 2


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 3


2019.06.04
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu (droga gminna nr 1036381)) działki Nr 30, 54"
Zaproszenie


2019.06.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie"
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Załącznik nr 1


2019.06.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: "Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec"
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Załącznik nr 1


2019.05.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.05.28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „ Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie”.
Informacja


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna
Projekt technologiczny
Załącznik - projekt technologiczny
Przedmiar


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kadencji 2020-2023
Ogłoszenie
Lista osób popierających kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


2019.05.23
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania


2019.05.23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ


2019.05.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2019.05.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacja techniczna


2019.05.07

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec)
Zarządzenie
Załącznik nr 1


2019.04.18
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: Plac zabaw w Starym Węglińcu ( dz.nr 495) — montaż urządzeń placu zabaw
Protokół


2019.04.18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2016.04.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie.
Ogłoszenie


2019.04.10
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Realizacje usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Informacja


2019.04.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Realizacje usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Informacja


2019.04.08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Zawiadomienie


2019.04.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Plac zabaw w Starym Węglińcu - montaż urządzeń placu zabaw
Zaproszenie
Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania
Przedmiar
Karta urządzeń 1
Karta urządzeń 2


2019.04.03
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.03.28
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”.
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.


2019.03.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Informacja


2019.03.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.03.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi


2019.03.19
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec organizacja obozu sportowo rekreacyjnego
Informacja


2019.03.19
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec organizacja obozu sportowo rekreacyjnego
Informacja


2019.03.14
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.
Informacja
Link - Baza Konkurecyjności


2019.03.14
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Informacja


2019.03.14
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Informacja


2013.03.13
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.
Link bazy konkurencyjności


2019.03.12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Prace elektryczne
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.03.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2019.03.07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.03.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na. „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Informacje


2019.03.05
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na II piętrze w Węglińcu przy ul. Kolejowej 22/5
Ogłoszenie


2019.03.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 -2020”.
Zawiadomienie


2019.03.01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec".
Informacja


2019.03.01
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawy sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Protokół


2019.03.01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi


2019.02.27
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Modyfikacja


2019.02.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 i 2020 „
Informacja


2019.02.25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Odpowiedz na pytania 2


2019.02.25
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Modyfikacja
Załącznik nr 1


2019.02.25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Odpowiedz na pytania


2019.02.21
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.02.21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Ogłoszenie
SIWZ doc
SIWZ pdf

Załącznik 3
Załącznik 6a
Załącznik 6b


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Modyfikacja SIWZ


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 - 2020
Ogłoszenie
SIWZ doc
SIWZ pdf
Karta koszenie
Zmiana ogłoszenia


2019.02.14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
Opis
Opis 2
Przedmiar
Przedmiar 2
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
STWiOR


2019.02.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.02.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną - kanalizacyjną”.
Informacja


2019.02.05
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.01.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Unieważnienie


2019.01.28
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.


2019.01.23
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.01.16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.01.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 6/7
Ogłoszenie


2019.01.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Kościelnej Wsi 10/1
Ogłoszenie


2019.01.15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.01.14
ZARZĄDZENIE NR 10 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 14 STYCZNIA 2019R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2019.01.10
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: "Sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie Węgliniec".
Zapytanie


2019.01.08
ZARZĄDZENIE NR 8 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 08 STYCZNIA 2019R.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2019.01.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Informacja


2019.01.03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja budynku Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”
Zawiadomienie