Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
14110490

 

                                                  Informacje i ogłoszenia 2017                                     Informacje i ogłoszenia 2018 

                                                  Informacje i ogłoszenia 2019                                     Informacje i ogłoszenia 2020

                                                  Informacje i ogłoszenia 2021                                     Informacje i ogłoszenia 2022

                                                                                                              2023

 


2023-12-08
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 11.12 - 17.12.2023r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2023-12-05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
Ustalenie likalizacji strategicznej inwestycja pn.: "Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów
Obwieszczenie.pd


2023-10-27
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 30.10 - 05.11.2023r.
Informacja pdf.
Informacja docx.

2023-09-20
OBWIESZCZENIE
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Obwieszczenie


2023-08-18
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 21-08 - 27.08.2023r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2023-08-08
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dotyczy: „Modernizacja linii 220kV Mikułowa - Leśniów”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-08-07
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Zamiaru przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2023-07-27
OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Dotyczy: Przyjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 20.07.2023 r. poz. 4378)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-07-12
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dotyczy:  Wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów”

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-07-07
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 10-07 - 16.07.2023r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2023-05-026
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 29-05 - 04.06.2023r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


OGŁOSZENIE2023-03-02
Dotyczy: Projektu listy osób których wnioski o przydział lokalu z zasobu Gminy I Miasta Węgliniec na rok 2023 zostały rozpatrywane pozytywnie.
Projekt listy pdf.
projekt listy docx.


2023-02-03
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 06-12.02.2023r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2023-01-03
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Terminu obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.