Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
11522693

     

              odpady1  ceeb  Ciepłe mieszkanieLogo czyste powietrze

 

DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Państwo, dnia 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym.
Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe - 400 /500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe - 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*wyższy dodatek osłonowy przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243)

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec w godz. 7.00 – 15.00.

W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu wniosku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu (nie data stempla pocztowego).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). – adres e-puap: aen5554yth

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

      Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Formularze wniosku do pobrania ze stron internetowych: www.wegliniec.pl oraz www.wegliniec.naszops.pl lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.
W sprawach dodatku osłonowego prosimy kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węglińcu pod nr tel. 75 7712144 wew. 20 (świadczenia rodzinne)

Załączniki:
- materiały informacyjne
- wzór wniosku
- instrukcja wypełniania wniosku