Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
11523064

     

              odpady1  ceeb  Ciepłe mieszkanieLogo czyste powietrze

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz § 1 uchwały nr 486/XXX/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030


Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zaprasza


mieszkańców Gminy Węgliniec, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu i inne zainteresowane podmioty do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w związku z planowanym uchwaleniem Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest poznanie opinii sąsiednich gmin i ich związków, mieszkańców Gminy Węgliniec, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu i innych zainteresowane podmiotów na temat założeń Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu  strategii. Uwagi, opinie i wnioski powinny być składane z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58./2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30 czerwca 202Ir. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do samodzielnego pobrania i wydruku na stronie internetowej Gminy i Miasta Węgliniec - www.wegliniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Węgliniec - http://www.wegliniec.bip.pbox.pl

Formularz zgłoszenia opinii/ uwag/ propozycji należy przesłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do urzędu) lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub wrzucić do skrzynki na korespondencję umiejscowioną przy wejściu do budynku urzędu albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tytuł wiadomości: Konsultacje społeczne.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu zgłoszeniowym w terminie od 1 lipca 2021r. do 5 sierpnia 2021r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030 jest dostępny na stronie internetowej Gminy i Miasta Węgliniec - www.wegliniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Węgliniec - http://www.wegliniec.bip.pbox.pl

 Zaproszenie do konsultacji.pdf
Zaproszenie do konsultacji.docx
Zarządzenie nr 58_2021.pdf
Zarządzenie nr 58_2021.docx
Strategia Gminy Węgliniec.pdf
Strategia Gminy Węgliniec.docx
Formularz uwag konsultacje społeczne.pdf
Formularz uwag konsultacje społeczne.docx