Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
14111664

 

   Informacje i ogłoszenia 2017                                    Informacje i ogłoszenia 2018  

 Informacje i ogłoszenia 2019                                   Informacje i ogłoszenia 2020

 2021 

 


2021-12-10
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 13.12.2021 - 19.12.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-02
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 01.11.2021 - 07.11.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-25
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 25.10.2021 - 31.10.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-21
INFORMACJA
Zarząd Koła Łowieckiego „Ostoja” w Jeleniej Górze przekazuje plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022
Informacja o polowaniach


2021-10-20
Korekta Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 18.10.2021 - 24.10.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-18
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 18.10.2021 - 24.10.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-18
INFORMACJA O POLOWANIACH ZBIOROWYCH
Zarząd WKŁ Wieniec Zgorzelec działając na podstawie Art. 42ab ust.l ustawy Prawo Łowieckie informuje,że odbędą się tzw. „zbiorowe polowanie dewizowe” na dziki i sarny z udziałem cudzoziemców.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-06
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec
Obwieszczenie


2021.09.03
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 06.09.2021 - 12.09.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-01
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx
Załączniki


2021.08.30
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 30.08.2021 - 05.09.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.08.23
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 23.08.2021 - 29.08.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-08-13
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.
Sprawozdanie pdf.
Sprawozdanie docx.


2021.08.13
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 16.08.2021 - 22.08.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec na realizację zadania: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zadanie zlecone w trybie art. 19a pn. Wyjazd seniorów z gminy Węgliniec do Opery Wrocławskiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Start w Ruszowie na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zadania zlecone w trybie art. 19a pn. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz organizacji i promocji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w gminie Węgliniec .
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.16
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 26.07.2021 - 01.08.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.16
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 19.07.2021 - 25.07.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.09
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 12.07.2021 - 18.07.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.08
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 lipca 2021 r. wydana została decyzja znak: 1K.6220.3.7.2021 .OS o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Decyzja pdf.
Decyzja docx.


2021.07.08
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informacja do publicznej wiadomości
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce nr 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.07.08
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informuje o przedłużeniu okresu składania dokumentów aplikacyjnych dla kandydatów do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej.
Informacja


2021.07.02
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030
Sprawozdanie pdf.
Sprawozdanie docx.


2021.07.02
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 05.07.2021 - 11.07.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.06.25
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 28.06.2021 - 04.07.2021r.
Informacja pdf.


2021.06.16
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Ogłoszenie pdf.
Ogloszenie docx


2021.06.11
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 14.06.2021 - 20.06.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.06.08
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.05.21
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 24.05.2021 - 30.05.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.05.07
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Wystąpienia o opinię do organów współdziałających w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.05.05
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowcówwtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”
Zawiadomienie .pdf
Zawiadomienie docx


2021.05.04
Projekt MPZP dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Uchwała Rady Miejskiej w Węglińcu
pdf. - docx
Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf. - docx
Rysunek 1
Rysunek 2


2021.04.27
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.04.23
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 26.04.2021 - 02.05.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.04.12
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 19.04.2021 - 25.04.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.04.12
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 12.04.2021 - 16.04.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.26
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 29.03.2021 - 04.04.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.23
Korekta Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 22.03.2021 - 28.03.2021r.
Korekta pdf.
Korekta docx.


2021.03.22
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 22.03.2021 - 28.03.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.12
Korekta Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 15.03.2021 - 21.03.2021r.
Korekta pdf.
Korekta docx.


2021.03.12
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 15.03.2021 - 21.03.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.01
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 08.03.2021 - 14.03.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.01
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 01.03.2021 - 07.03.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.22
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 22.02.2021 - 28.02.2021r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.15
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 15.02.2021 - 21.02.2021r.
Informacja pdf,
Informacja docx.


2021.01.29
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 25.01.2021 - 31.01.2021r.
Informacja pdf,
Informacja docx.


2021.01.22
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 25.01.2021 - 31.01.2021r.
Informacja


2021.01.18
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 18.01.2021 - 24.01.2021r.
Informacja


2021.01.18
Działania profilaktyczne na terenie JW 5430 - w dniu 18.01.2021 do 31.12.2021
Informacja


2021.01.11
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 11.01.2021 - 17.01.2021r.
Informacja