Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

SKM C25823091408060 Kopiowanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
12115625

 Szanowni Państwo

     W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2021 roku, informujemy o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie.

   Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz koszty unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

    Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty, proszeni są o złożenie wniosku do dnia 15 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, pok. nr 6. Projekt realizuje WFOŚIGW we Wrocławiu, natomiast beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚIGW we Wrocławiu, wnioski nie będą realizowane.

    Wzory wniosków pobrać można w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu - pok. nr 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węgliniec wchodząc odpowiednio w zakładkę dla mieszkańca à dokumenty do pobrania à ochrona środowiska à wniosek o usuwanie azbestu lub bezpośrednio klikając w poniższy odnośnik.

http://www.wegliniec.pl/images/dokumenty_do_pobrania/Ochrona_%C5%9Brodowiska/Wniosek_o_usuwanie_azbestu.pdf