Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                               kino maj

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
13754467

                                                                 wegliniec logo

Statut Gminy

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016-2025

Program Rozwoju Oświaty w Gminie Węgliniec na lata 2016-2022

 

  1. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030

  2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030

  3. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Czerwona Woda

  4. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Jagodzin

  5. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Kościelna Wieś

  6. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Piaseczna

  7. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ruszów

  8. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Stary Węgliniec

  9. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Zielonka

10. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2022

11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata
      2022-2025

12. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2022-2024

13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
      Węgliniec w 2022 roku

14. Program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

15. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ... na rok 2022

16. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dl Gminy i miasta
      Węgliniec na lata 2019-2024

17. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

18. Program Rozwoju Oświaty w Gminie Węgliniec na lata 2016-2022

19. Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Węgliniec na lata 2017-2032

20. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem GminyWieloletni program gospodarowania 
      mieszkaniowym zasobem GminyWieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

21. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgliniec

22. Strategia Rozwoju SUDETY 2030

 23. Gminny Program Rewitalizacji