Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
13904267

Miasto Kalwaria - LITWA

www.kalvarija.lt

 kalwaria herb   Współpraca z miastem Kalwaria rozpoczęła się w roku 2019 r. W dniu 14 września 2019 roku  podczas XXIII Edycji Święta Grzybów w Węglińcu miała miejsce uroczystość podpisania " Porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Węgliniec ( Rzeczpospolita Polska) i Samorządem Kalwarii ( Respublika Litewska)". Aktu podpisania porozumienia dokonali: ze strony gminy Węgliniec Burmistrz Gminy i Miasta  Mariusz Wieczorek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Piechotą, a ze strony Samorządu Kalwarii Mer Vincas Plikaitis. Współpraca obejmować będzie następujące dziedziny: kultura,  sport, turystyka, edukacja, tworzenie partnerstw lokalnych, wspólna realizacja programów Unii Europejskiej, gospodarka i infrastruktura, ochrona środowiska, wymiana dzieci i młodzieży, zdrowie i opieka społeczna.


Gmina Wiśniowiec - UKRAINA

 

Wiśniowiec herb   W 2018 r.  Gmina Węgliniec nawiązała współpracę z ukraińską Gminą Wiśniowiec. Współpraca polegać będzie w główniej mierze na wymianie doświadczeń w zakresie, ochrony przeciwpożarowej ale również w zakresie edukacji, kultury i sportu. Inicjatorem zawiązania tego partnerstwa była Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu. Deklarację o współpracy przekazana została podczas wizyty strażaków OSP Stary Węgliniec podczas obchodów 75-lecia powstania w Zbarażu Ochrony Przeciwpożarowej, a jej wymiernym przykładem było przekazanie samochodu pożarniczego Star 244 z OSP Stary Węgliniec, dla jednostki w Wiśniowcu.


Miasto Rothenburg - NIEMCY

https://www.rothenburg-ol.de/

rotenburg herbWspółpraca Gminy Węgliniec z Miastem Rothenburg rozwija się od 1992 roku. Obopólne działania stron dotyczą następujących dziedzin: oświata, kultura i sport oraz gospodarka. W dziedzinie oświaty współpraca polega na wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących historii, wydarzeń politycznych i społecznych Miasta Rothenburg i Gminy Węgliniec, a przede wszystkim wspieraniu odwiedzin młodzieży szkolnej oraz likwidowaniu bariery językowej. Z dziedziny kultury i sportu strony zadeklarowały chęć współpracy pomiędzy instytucjami kultury i sportu oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w obu gminach. Szeroki zakres współpracy dla stron ustala się również w dziedzinie gospodarki. Gminy wymieniają się doświadczeniami w zakresie tworzenia, organizacji i funkcjonowania budżetu oraz komunalnych jednostek organizacyjnych. Wspólnym celem jest skoordynowanie przebiegu tras rowerowych obu gmin oraz współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, jak również wzajemne popieranie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.  


Gmina HAA - NORWEGIA

https://www.ha.no/

haa herbGmina Węgliniec nawiązała kontakty z Gminą HAA KOMUNE z Norwegii w 1992 roku. Współpraca odbywała się na dwóch poziomach. Pierwszy z nich to współpraca między samorządami i władzami gmin w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej. Gmina HAA przyjęła pracowników Opieki Społecznej z Węglińca, którzy zapoznali się z organizacją pracy Opieki Społecznej w Norwegii. Drugi - to wspólnota między jednostkami i  zakładami budżetowymi obu gmin, jak również między ich mieszkańcami. Jedną z form tej współpracy jest wymiana uczniów między Szkołą Podstawową w Węglińcu a Szkołą Podstawową w Naerbo. Ponadto dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ruszowie i Węglińcu odbyło roczne studia języka angielskiego w Norwegii, koszty studiów w całości finansowała Gmina HAA. O aktywności współpracy świadczy fakt , iż średnio raz w roku podejmowana jest delegacja gości z Norwegii, a następnie składana jest rewizyta przedstawicieli Gminy Węgliniec w Norwegii .


Horka - NIEMCY

https://www.horka.de/

herb horkaW dniu 15.02.2006 roku Gmina Wegliniec podpisała stosowne porozumienie z Gmina Horka o warunkach współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Horce. Porozumienie dotyczy wymiany w zakresie struktury, wyposażenia i taktyk operacyjnych Straży Pożarnej, organizowania wspólnych ćwiczeń w celu nauczenia się aktualnych technik straży pożarnej, poprawy ponadgranicznej polityki informacyjnej, wymiany tradycji, udziału w imprezach ponadgranicznych, jak również wzajemnego udzielania pomocy przy składaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej w celu jednolitego technicznego stanu wyposażenia. Współpraca obu gmin odbywa się na zasadach równouprawnienia.


Gmina Hodkovice nad Mohelkou - CZECHY

https://www.hodkovicenm.cz/

herb hodkowice Gmina Węgliniec w 2004 roku podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Miastem Hodkovice nad Mohelkou w Czechach. Współpraca rozwija się przede wszystkim między społecznościami lokalnymi Gminy i Miasta w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dzieci i młodzieży .Gmina Jezierzany - UKRAINA

herb jezierzanyOd kilku lat Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie realizuje wymianę młodzieży z gminą na Ukrainie. 19 stycznia 2006 roku Burmistrz podpisał stosowną umowę z ukraińską gminą Jezierzany a z polskim księdzem z Borszczowa uzgodnił opiekę nad młodzieżą z Ruszowa przebywającą w ramach wymiany młodzieży. Współpraca rozwija się przede wszystkim w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dzieci i młodzieży.