Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

SKM C25823091408060 Kopiowanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
12118244

    Jakie wnioski elektroniczne można wysłać przez portal emp@tia oraz informacja przez które Banki można wysłać wnioski 500+/ SDS i założyć profil zaufany (PZ) 

    Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce
eWnioski

Świadczenia wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie
świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej Rodziny

KDR

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej
Rodziny.

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Opieka nad dzieckiem do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w
których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze
środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania
państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty
spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie
odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami
realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.


Dodatkowo wskazać należy, że na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące
usługi dla Obywateli

1) Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

2) Mapa żłobków i klubów dziecięcych: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

3) Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

4) Wykaz Dziennych Opiekunów: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

5) Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

6) Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

7) Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS,
WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK): http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

Banki przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który bank można założyć Profil Zaufany

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BPS

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A.

WBK

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A.

BNP

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A.

MIL

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO

tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI

nie dotyczy

tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB

tak

tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS

nie dotyczy

tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

tak