Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
12566088

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze   BANER   POS Gmina Węgliniec

 

 

 

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

       Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec przypomina , że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022r. poz.1297 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

       W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Węgliniec, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej
o wypełnienie druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w celu wprowadzenia danych do gminnej ewidencji zgodnie z ww. ustawą.

      Druki zgłoszenia do ewidencji można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec w pokoju nr 10 lub pobrać ze strony internetowej urzędu.

Druk zgłoszenia pdf.
Druk zgłoszenia docx.

      Wypełniony i podpisany dokument należy przedłożyć do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec w  terminie do dnia 28 lutego 2023r.

Jednocześnie informujemy, że każdy właściciel nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości  nieczystości ciekłych jest obowiązany do udokumentowania tego  poprzez okazanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi   na każde wezwanie organu kontrolującego (zgodnie z art.6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) . Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

     Zgodnie z art.6 ust. 5a ww. ustawy Burmistrz jest zobowiązany do prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników.

Osoby, które nie maja jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić NIEZWŁOCZNIE.

      W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

      Usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być wykonywane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

      Przypominam, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  - za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Do wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Węgliniec uprawnieni są:

1.  HYDRO – TECH Sp. z o.o., ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec

2.  P.P.H.U. „ EDI” Ewa Kocur, ul. Polna 7, 59-950 Ruszów

4.  FHU KROS Piotr Wójcicki, ul. Górnicza 1, 59-940 Stary Węgliniec

5.  PTU Mieczysław Brzuchowski, ul. Kolejowa 3, 59-730 Nowogrodziec

6.  PHU „KONSERWATOR” Konin Żagański 137/1, 68-120 Iłowa

7.  P.H.U. „GRUBY”, UL. Główna 17, 59-940 Stary Węgliniec

Druk zgłoszenia pdf.
Druk zgłoszenia docx.

 

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

 

Podmiot

 

                          

Adres

Nr tel.

 

P P-H-U "EDI"

Ewa Kocur

 

ul. Polna 7

59-950 Ruszów

     602361135

PTU

Mieczysław Brzuchowski

 

ul. Kolejowa 3,

59-730 Nowogrodziec

     608413984

PHU "KONSERWATOR"

Przemysław Kotzbach

 

Konin Żagański 137/1

68-120 Iłowa

 

 502607648

P.H.U. Gruby

Łukasz Kocot

 

ul. Główna 17

59-940 Stary Węgliniec

 

 784805400

"HYDRO-TECH" Sp. z o.o.

 

                          

ul. Młyńska 3a

59-730 Nowogrodziec

757349603