Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
14111865

 

Wydział Infrastruktury Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Gospodarka gruntami

Drogi gminne

Pozostałe - ochrona zwierząt

Wydział Finansowy

 Akcyza

1.  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
     napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Oświadczenie do wniosku akcyza
3. Formularz informacji do akcyzy
4. Oświadczenie do formularza
5. Załącznik do akcyzy
6. Zestawienie faktur do 60 szt.
7. Zestawienie faktur do 130 szt.
8. Procedura zwrotu akcyzy 2019

Druki obowiązujące od 01.07.2019 roku.
 

Podatek leśny:

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny wersja - edytowalna , pdf

IL - 1 Informacja o lasach - edytowalna , pdf

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - edytowalna , pdf

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - edytowalna , pdf

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - edytowalna , pdf

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - edytowalna , pdf

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - edytowalna , pdf

Podatek od nieruchomości:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - edytowalna , pdf

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - edytowalna , pdf

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - edytowalna , pdf

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - edytowalna , pdf

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - edytowalna , pdf

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - edytowalna , pdf

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - edytowalna , pdf

Podatek rolny:

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - edytowalna , pdf

IR - 1 informacja o gruntach - edytowalna , pdf

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - edytowalna , pdf

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - edytowalna , pdf

ZIR -1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - edytowalna , pdf

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - edytowalna , pdf

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - edytowalna , pdf

 

Druki obowiązujące od 29.03.2018 roku

Podatek leśny

LI-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO- wersja edytowalna, pdf

LD-1- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY- wersja edytowalna, pdf

LZ-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH- wersja edytowalna, pdf

LZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM- wersja edytowalna, pdf

Podatek rolny

RI-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO- wersja edytowalna, pdf

RD-1- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY- wersja edytowalna, pdf

RZ-1/A- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH- wersja edytowalna, pdf

RZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM- wersja edytowalna, pdf

Podatek od nieruchomości

NI- 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf

ND-1- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf

NI-1/A - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DANE O NIERUCHOMOŚCIACH- wersja edytowalna, pdf

ND-1/A- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dotyczący nieruchomości- wersja edytowalna, pdf

ND-1/B- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dotyczący budowli- wersja edytowalna, pdf

NZ-1/B- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI- wersja edytowalna, pdf

Podatek od środków transportowych

DT-1 - Deklaracja

DT-1/A Załącznik do deklaracji

Wydział Usług Wspólnych i Rozwoju

Wydział Społeczno - Administracyjny

     Dowody osobiste

     Ewidencja ludności

 

     Wojsko

     Ewidencja działalności gospodarczej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pozostałe

 

Urząd Stanu Cywilnego