Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
13859501

PRZETARGI  2017 ( 1 półrocze )

 


2017.06.30
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i
kultury fizycznej w 2017 r.
Wyniki


2017.06.28
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na dostawę Zestawu do ćwiczeń MDP wg CTIF.
Zaproszenie


2017.06.27
ZAPROSZENE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.06.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługabudżetu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie


2017.06.26
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2017.06.22
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych: Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu
Ogłoszenie
Siwz PDF
Siwz Word

Projekt budowlany       Rys-1Rys-2Rys-3Rys-4Rys-5Rys-6Rys-7
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Uzgodnienia     Decyzja lokalizacji,   ZUK uzgodnienia,   ZUK warunki przyłącza,

                                              DSS,   PKP ENN,   PKP PLK,   PKP TEL,   UGiM


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/18 o powierzchni 1 070 m2
Ogłoszenie


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/17 o powierzchni 1 072 m2
Ogłoszenie


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/16 o powierzchni 1 076 m2
Ogłoszenie


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 175/1 o powierzchni 1 494 m2
Ogłoszenie


2017.06.20
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2.
Ogłoszenie


2017.06.20
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/18 o powierzchni 1 092 m2.
Ogłoszenie


2017.06.20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa przyłącza wody do oczyszczalni
ścieków w Węglińcu ”
Zawiadomienie


2017.06.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Informacja


2017.06.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec”.
Zawiadomienie


2017.06.19
ZAPROSZENE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w  Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. :
„Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2017/2018“
Zaproszenie


2017.06.14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Informacja


2017.06.13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec.”
Informacja


2017.06.13
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Węglińcu"
Zaproszenie


2017.06.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie pn.
"DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW na terenie Gminy Węgliniec"
Zawiadomienie


2017.06.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie pn.
"Wymiana istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Stary Węgliniec"
Zawiadomienie


2017.06.08
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie"
Zaproszenie


2017.06.07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie


2017.06.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
"Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Węgliniec"
Ogłoszenie
Siwz (PDF)
Siwz (Word)


2017.06.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
"Wymiana kotła c-o wraz ze zmianą systemu ogrzewania (ogrzewanie gazowe) w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu."
Zawiadomienie


2017.06.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
"Zmiana lokalizacji kotła centralnego ogrzewania w budynku WCK , w Węglińcu na dz.nr 66."
Zawiadomienie


2017.06.01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
"Zakład Usług Komunalnych: Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu"
Ogłoszenie


2017.06.01
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW na terenie Gminy Węgliniec"
Zaproszenie


2017.05.31
Ogłoszenie
Zakład Usług Komunalnych: Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu
Ogłoszenie
Siwz PDF
Siwz Word

Projekt budowlany       Rys-1Rys-2Rys-3Rys-4Rys-5Rys-6Rys-7
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Uzgodnienia     Decyzja lokalizacji,   ZUK uzgodnienia,   ZUK warunki przyłącza,

                                              DSS,   PKP ENN,   PKP PLK,   PKP TEL,   UGiM


2017.05.31
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu ”
Zawiadomienie


2017.05.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wymiana istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Stary Węgliniec
Zaproszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2017.05.29
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie."
Zaproszenie


2017.05.29
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Malowanie pomieszczeń pierwszego piętra wraz z klatka schodową w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zielonce."
Zaproszenie


2017.05.29
OGŁOSZENIE
Gmina Węgliniec: Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
Siwz
Siwz (Word)
Odpowiedzi na pytania


2017.05.22
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Zmiana lokalizacji kotła centralnego ogrzewania w budynku WCK, Węglińcu na dz.nr 66."
Zaproszenie
Plan zagospodarowania


2017.05.22
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Wykonanie utwardzenia kostką betonową typu POLBRUK przy Remizie OSP w Starym Węglińcu."
Zaproszenie


2017.05.15
OGŁOSZENIE
ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie."
Ogłoszenie


2017.05.15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Wymiana kotła c-o wraz ze zmianą systemu ogrzewania (ogrzewanie gazowe) w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu."
Ogłoszenie


2017.05.12
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza
Do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie-wykonanie elewacji. Budynek położony jest na dz.nr 1781 obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany 4kpl., kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 kpi. wraz z wersją elektroniczną).
Zaproszenie


2017-05-12
ZAPYTANIE OFERTOWE
"Wykonanie inwentaryzacji i programu usuwania azbestu w Gminie Węgliniec"
Zapytanie ofertowe


2017-05-11
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych: Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie
Siwz
Siwz (Word)
Projekt budowlany              Rys-1Rys-2Rys-3Rys-4Rys-5Rys-6Rys-7
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Uzgodnienia                       Decyzja lokalizacji,   ZUK uzgodnienia,   ZUK warunki przyłącza,

                                              DSS,   PKP ENN,   PKP PLK,   PKP TEL,   UGiM


2017.04.28
OGŁOSZENIE   

Nadleśnictwo Węgliniec ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej wg specyfikacji, która stanowi zał. nr 1 do ogłoszenia.
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w
nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81"
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości
wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3"
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej"
Ogłoszenie
Wyciąg


2017.04.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec"
Zawiadomienie


2017.04.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Zawiadomienie


2017.04.06
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. K. Wojtyły
Ogłoszenie


2017.04.05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich
zamieszkania”
Unieważnienie


2017.03.30
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec ”.
Zaproszenie
Przedmiar 1
Przedmiar 2


2017.03.30
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.03.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich
zamieszkania”
Unieważnienie


2017.03.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie "Budowa oświetlenia na terenie Gminy i Węgliniec w 2017r”.
Unieważnienie


2017.03.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017 -2018 ”.
Zawiadomienie


2017.03.27
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
„Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Zaproszenie


2017.03.23
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.03.21
PROTOKÓŁ
Z wyboru oferenta na zadanie pn:
"Zmiana sposobu użytkowania Budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej- Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz.nr131/4"
Protokół


2017.03.17
PROTOKÓŁ
Z wyboru wykonawcy na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu"
Protokół


2017.03.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec"
Zaproszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Specyfikacja 1
Specyfikacja 2


2017.03.15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości
gruntowej położonej w Starym Węglińcu w pobliżu ul. Reja
Ogłoszenie


2017.03.15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza ROKOWANIA
po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samochodu osobowego
marki Opel Astra
Ogłoszenie


2017.03.14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017 i 2018 „
Informacja


2017.03.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
"Projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych w gminie  Węgliniec"
Zawiadomienie


2017.03.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
"Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu"
Zaproszenie


2017.03.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
"Zmiana sposobu użytkowania Budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej- Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz.nr131/4"
Zaproszenie
Mapa


2017.03.06
OGŁOSZENIE
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017 i 2018
Ogłoszenie
Specyfikacja


2017.03.03
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej w 2017 r.
Informacja


2017.02.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r ”.
Zawiadomienie


2017.02.17
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds.ewidencji podatków na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności.
Ogłoszenie


2017.02.16
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych w gminie Węgliniec
Zaproszenie


2017.02.16
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
„Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach
dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”
Informacja


2017.02.13  
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
„Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r".
Informacja


2017-02-10
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Działka nr 22 o powierzchni 1 045 m2
Ogłoszenie


2017-02-10
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Węglińcu pomiędzy ul. K.Wojtyły a ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie


2017-02-03
OGŁOSZENIE
"Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku."
Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1
Załącznik 2


2017-02-02
OGŁOSZENIE
„I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej".
Ogłoszenie


2017-02-01
OGŁOSZENIE
„Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
Ogłoszenie


2017.02.01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i
Miasta Węgliniec w 2017r”.
Unieważnienie


2017.01.31
OGŁOSZENIE
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie
pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i
kultury fizycznej w 2017 r.
Konkurs
Nowa oferta
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


 2017.01.31   
Informacja z sesji otwarcia ofert:
„Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r".
Informacja


2017.01.30

    W dniu 27 stycznia 2017r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy w Węglińcu na realizacje zadania publicznego pn.: „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na obóz sportowy w Świeradowie Zdrój”.

     Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.wegliniec.pl Informuję, iż zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U . z 2016r., poz. 1817) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

     Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta, ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węgliniec do dnia 06 lutego 2017r.
Informacja
Uproszczona oferta


2017.01.25
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/
powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017
przez organizacje pozarządowe.
Wyniki


2017.01.24
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i
promocji zdrowia w roku 2017 przez organizacje pozarządowe.
Wyniki


2017-01-20
OGŁOSZENIE
"Ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w
zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla
zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów"
Ogłoszenie
Oferta
Uchwała
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


2017-01-20
OGŁOSZENIE
"Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku."
Ogłoszenie
Specyfikacja    
Załącznik 1
Załącznik 2


2017-01-13
OGŁOSZENIE
III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie".
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego".
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze (poddasze) w Zielonce 9/4".
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81".
Ogłoszenie