Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
14110322

 

Oświadczenie Burmistrza w sprawie zamknięcia wiaduktu

Szanowna Mieszkanko/ Szanowny Mieszkańcu,

Poniżej pragnę wyjaśnić Państwu kwestie związaną z wyłączeniem z ruchu drogowego wiaduktu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w Węglińcu.

    Otóż, informacja o złym stanie technicznym wiaduktu była znana zarówno mi, jak i mieszkańcom Gminy, od dłuższego czasu. Konieczność przeprowadzenia remontu była i jest nieunikniona.

    Tutejszy Urząd przedsięwziął szereg działań mających na celu zminimalizowanie niedogodności wynikające z tego remontu. Prowadzono przede wszystkim rozmowy z zarządcą drogi tj. Dolnośląską Służą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dotychczasowa narracja prowadzonych rozmów pozwalała na przyjęcie, że remont wiaduktu będzie prowadzony w sposób umożliwiający wahadłowy ruch drogowy.

    Tymczasem, w dniu 08 kwietnia br. poinformowano tutejszy Urząd o zamknięciu wiaduktu drogowego i wyłączeniu go z ruchu kołowego od dnia 09 kwietnia br. Było to dla mnie, jak i moich współpracowników, wielkim zaskoczeniem. Konieczność natychmiastowego zamknięcia wiaduktu spotkała się z naszym sprzeciwem. Staliśmy i stoimy na stanowisku, że winno się przygotować mieszkańców na taką sytuację i zaproponować rozwiązania zastępcze, w tym alternatywne trasy pozwalające na dotarcie do domów, pracy, instytucji, sklepów itd.

    Nie mniej wykonawca robót, działając w imieniu i na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, przedłożył ekspertyzę techniczną rzeczonego wiaduktu, która potwierdziła, postępującą degradację obiektu i konieczność całkowitego jego wyłączenia z użytkowania. Stan techniczny wiaduktu nie daje gwarancji jego bezpiecznego użytkowania. Istnieje więc rzeczywiste ryzyko zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników wiaduktu.    

    W związku z powyższym, podjąłem niezwłoczne negocjacje z Nadleśnictwem Węgliniec, w celu umożliwienia społeczności lokalnej korzystania z dróg leśnych. Na chwilę obecną posiadam wstępną deklaracje o pomocy Nadleśnictwa Węgliniec w zapewnieniu dojazdu drogami leśnymi dla naszych mieszkańców dojeżdżających do pracy, szkoły, lekarza.

    Jeszcze raz pragnę wyjaśnić, że tutejszy Urząd nie miał żadnego wpływu na zaistniałą sytuację. Zaś konieczność natychmiastowego wyłączenia wiaduktu z użytkowania, potwierdziła dopiero w/w ekspertyza, która nota bene sporządzona została na zlecenie z 31 marca 2024 r. Wynikła sytuacja ma charakter nagły, a działania podejmowanie są w trybie awaryjnym. Zamknięcie wiaduktu ma zapobiec narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia jego użytkowników.

    Wskazuję przy tym, że osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią w/w ekspertyzy technicznej zapraszam do tutejszego Urzędu. Do Państwa dyspozycji pozostaje również kierownik budowy, który zobowiązał się do udzielania stosownych informacji oraz odpowiedzi na pytania (Kierownik budowy- Paweł Maciocha tel. 533233178).

  

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek

most