Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
14130190

Informacje i ogłoszenia 2017

 

Informacje i ogłoszenia bieżące

2018

 


2018.12.27
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 31.12 - 06.01.2019r.
Informacja


2018.12.21
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 24.12 - 30.12.2018r.
Informacja


2018.12.19
Dodatkowe polowania zbiorowe ( interwencyjne ) ASF w sezonie 2018/2019

Dodatkowe polowania Węgliniec


2018.12.13
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 17.12 - 23.12.2018r.
Informacja


2018.12.06

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska we Wrocławiu

obwieszczenie 31 obszarów do gmin


2018.12.06

mgops


2018.12.06
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 10.12 - 16.12.2018r.
Informacja


2018.12.04

wolny dzień 24.12.2018 r


2018.12.04
INFORMACJA
Nadleśnictwo Pieńsk Informuje o zmianie terminu polowania.
Informacja


2018.11.03
INFORMACJA
Zarząd WKL Wieniec Zgorzelec informuje że :
Informacja


2018.11.29
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 03.12 - 09.12.2018r.
Informacja


2018.11.23
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 26.11 - 02.12.2018r.
Informacja


2018.11.16
OBWIESZCZENIE
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Obwieszczenie


2018.11.14
Korekta daty polowania zbiorowego
Korekta


2018.11.09
Informacja o polowaniu zbiorowym
Informacja


2018.11.09
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 12.11 - 18.11.2018r.
Informacja


2018.11.08

wolny dzień 12.11.2018 r


2018.11.02
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 05.11 - 11.11.2018r.
Informacja


2018.10.25
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 28.10 - 04.11.2018r.
Informacja


2018.10.19
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 22.10 - 28.10.2018r.
Informacja


2018.10.19

ZUK wolne 02.11


2018.10.15

KOMUNIKAT cmentarz


2018.10.12
Strzelania na terenie na terenie JW 5430 w dniach 15.10 - 21.10.2018r.
Informacja


2018.10.10
Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "WIENIEC" informuje :
Informacja


2018.10.05
Korekta strzelania na terenie JW 5430 w dniach 08.10 - 14.10.2018r.
Informacja


2018.10.02
Korekta strzelania na terenie JW 5430 w dniach 03.10 - 07.10.2018r.
Informacja


2018.09.27
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 01.10 - 07.10.2018r.
Informacja


2018.09.21
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 24.09 - 30.09.2018r.
Informacja


2018.09.14
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 17.09 - 23.09.2018r.
Informacja


2018.09.12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY i MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 267, 270 i 242/7 obręb Czerwona Woda, gm.Węgliniec”
Obwieszczenie


2018.09.08
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 10.09 - 16.09.2018r.
Informacja


2018.08.31
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 03.09 - 09.09.2018r.
Informacja


2018.08.28
Obwieszczenie- Rozbudowa zakładu Unirubber Sp. z o.o.
Obwieszczenie


2018.08.27
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Obwieszczenie


2018.08.24
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 27.08 - 02.09.2018r.
Informacja


2018.08.16
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 20.08 - 26.08.2018r.
Informacja


2018.08.10
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 13.08 - 19.08.2018r.
Informacja


2018.08.03
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 06.08 - 12.08.2018r.
Informacja


2018.07.26
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 28.07 - 05.08.2018r.
Informacja


2018.07.25

ogloszenie wegliniec sikorskiego 2b 2


2018.07.19
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 23.07 - 29.07.2018r.
Informacja


Gmina Węgliniec informuje, że posiada do wynajęcia wolny lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej położony w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 4/2a o pow. 48,80m².

   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Sikorskiego 40 lub telefonicznie pod numerem telefonu 75 77 12 117

                                             Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
                                                                         Krzysztof Polewski


2018.07.13

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”

    W związku z przyznaniem Gminie Węgliniec środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2018 rok, informuję, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec” zamówienie zostanie udzielone firmie:

Paź Bogusław „Auto-Złom”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

   Po podpisaniu umowy Wykonawca ma obowiązek opracowania szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji którzy złożyli stosowne wnioski dot. usunięcia azbestu ze swoje nieruchomości.

   Wykonawca ma również obowiązek zgłoszenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac  (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. nr 71, poz. 649, oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest) i dostarczenia kopii tych dokumentów do tut. urzędu.

 

    Przypominam, iż dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

    Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów zwiazanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.                                                               

    Burmistrz
     Gminy i Miasta Węgliniec
    (-) Stanisław Mikołajczyk


2018.07.13
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 16.07 - 22.07.2018r.
Informacja


2018.07.05
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 09.07 - 15.07.2018r.
Informacja


publikacja

https://budowlaneabc.gov.pl/


 I N F O R M A C J A

 Dofinansowanie sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w 2018 r.

    W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec, mieszkańcy naszej Gminy będący właścicielami psów i kotów mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji kotki lub suki. Jest to zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne.

    Akcja odbywać się będzie zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 oraz § 12 ust. 6 ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2018 r." przyjętego Uchwałą nr 923/XL/18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 marca 2018 r.

    Zabiegi sterylizacji zwierząt będzie przeprowadzał lek. wet. Tadeusz Kiersnowski w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Kochanowskiego 20 w Węglińcu, telefon kontaktowy 75-77-12-005.

Gmina Węgliniec pokrywa koszty sterylizacji zwierząt w wysokości:

- sterylizacja kotki - 60,00 zł;

- sterylizacja suki - 120,00 zł,

natomiast pozostałą część kosztów zabiegu pokrywa właściciel zwierzęcia.

    Warunkiem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji kotki lub suki jest wypełnienie stosownego wniosku o przyznanie dofinansowania.

    Wnioski można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 (pokój nr 6) w okresie od dnia 10.07.2018 r. do dnia 30.11.2018 r., a ich realizacja będzie następować do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

    W sytuacji, gdy lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji uzna, iż zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, wówczas to zwierzę zostanie wykluczone z zadania.

    Druki wniosków będą dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu w pokoju  nr 6 oraz do pobrania ze strony www.wegliniec.pl /zakładka - DLA MIESZKAŃCA/dokumenty do pobrania.  (wniosek)

 Ceny zabiegów i wysokość dofinansowania przedstawiają się następująco:

 Lp.

 Nazwa zabiegu

 Cena zabiegu  (zł)

 

Wysokość dofinansowania przez Gminę w zł

 Ilość zabiegów do dofinansowania

1.

Sterylizacja kotki

120

60

20

2.

Sterylizacja suki

250-350

120

15

                                Burmistrz
                                  Gminy i Miasta Węgliniec
                                   (-) Stanisław Mikołajczyk 


2018.06.28
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 02.07 - 08.07.2018r.
Informacja


2018.06.22
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 25.06 - 01.07.2018r.
Informacja


2018.06.15
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 18.06 - 24.06.2018r.
Informacja


2018.06.08
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 11.06 - 17.06.2018r.
Informacja


2018.06.07

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-07-2018r. o godz.13.00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 9 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Węglińcu
przy ul. Karola Wojtyły 11,

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej
ww.komornikizgorzelec.pl lub pod linkiem
http://www.komornikzgorzelec.pl/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=28&Itemid=94


2018.05.30
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 04.06 - 10.06.2018r.
Informacja


2018.05.24
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 28.05 - 03.06.2018r.
Informacja


2018.05.24

urlop burmistrza


2018.05.18
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 21.05 - 27.05.2018r.
Informacja


Mgops nieczynny

 

wolny dzień 30.03.18 r


2018.05.11
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 14.05 - 20.05.2018r.
Informacja


2018.04.27
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 07.05 - 13.05.2018r.
Informacja


2018.04.27
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 30.04 - 06.05.2018r.
Informacja


2018.04.20
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 23.04 - 29.04.2018r.
Informacja


2018.04.18

godziny przyjęć interesantów

 


2018.04.18

zuk1

 


2018.04.13
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 16.04 - 22.04.2018r.
Informacja


2018.04.06
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 09.04 - 15.04.2018r.
Informacja


2018.03.30
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 02.04 - 08.04.2018r.
Informacja


2018.03.28
Korekta Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 26.03 - 01.04.2018r.
Informacja


2018.03.23

wolny dzień 30.03


2018.03.16
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 26.03 - 01.04.2018r.
Informacja


2018.03.19                                                                   

                                                                     DNIA   2018-03-30  

                                                                        ( Wielki Piątek )

                                               Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                          NIECZYNNY

                                                          za utrudnienie przepraszamy

                                                                      Kierownik MGOP


2018.03.16
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 19.03 - 25.03.2018r.
Informacja


2018.03.09
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 12.03 - 18.03.2018r.
Informacja


2018.03.08
Projekt zmiany Uchwały nr 209/xvi/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r.
Uchwała
Prognoza
Rysunek Planu
Prognoza odziaływania na środowisko


2018.03.07
Projekt listy osób których wnioski o przydział lokalu z Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2018 zostały rozpatrzone pozytywnie.
Projekt listy


2018.03.05
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 05.03 - 11.03.2018r.
Informacja


2018.02.26

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany uchwały nr 209/XVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec

Ogłoszenie


2018.02.26
Korekta Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 26.02 - 04.03.2018r.
Informacja


2018.02.22
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 26.02 - 04.03.2018r.
Informacja


2018.02.19
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 19.02 - 25.02.2018r.
Informacja


2018.02.02
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 05.02 - 11.02.2018r.
Informacja


2018.01.26
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 29.01 - 04.02.2018r.
Informacja


2018.01.19
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 2 - 28.01.2018r.
Informacja


2018.01.12
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 15 - 21.01.2018r.
Informacja


2018.01.05
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 08 - 14.01.2018r.
Informacja