Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
12617853

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze   BANER   POS Gmina Węgliniec

 

 

PRZETARGI  2016 (II półrocze)


W przypadku braku możliwości wyświetlenie załącznika prosimy o skorzystanie z linku do przetargów na starej stronie internetowej Gminy Węgliniec link\


2016.12.30
Zawiadomienie i unieważnienie
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Utrzymanie czystości na
terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku"
Zawiadomienie


2016.12.23
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami.
(tj. Dz.U. z 2014r, poz. 518 z późn. zm.)w dniu 28.12.2016r na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Obwieszczenie


2016.12.23
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania „Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dzieci objętych rządowym programem pomoc państwa wzakresie dożywiania”
Zawiadomienie


2016.12.23
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Zawiadomienie


 2016.12.20   
Informacja z sesji otwarcia ofert:
„Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie ciepłych
posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dzieci
objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Informacja


2016.12.16
KONKURS
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia
w roku 2017 przez organizacje pozarządowe    

Uchwała
Konkurs
Nowa oferta
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


2016.12.15    
INFORMACJA
Informacja z sesji otwarcia ofert:
„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec"
Informacja


2016-12-15
OGŁOSZENIE
„II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości
wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 30/5”.
Ogłoszenie


2016-12-15
OGŁOSZENIE
„II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości
wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 12/1”.
Ogłoszenie


2016-12-15
OGŁOSZENIE
„II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra”.
Ogłoszenie


2016.12.15
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na: „Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku”.
Informacja


2016.12.15
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 543 311,00 zł.”.
Informacja


2016.12.12
OGŁOSZENIE
„Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie
ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy
węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym
programem pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
Ogłoszenie
Specyfikacja


2016.12.09
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze.”
Informacja


2016.12.08
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na: „Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie
Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku.”
Informacja


2016.12.08    
INFORMACJA
Informacja z sesji otwarcia ofert:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 543 311,00 zł".
Informacja


2016.12.08    
INFORMACJA
Informacja z sesji otwarcia ofert  „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r „ Węgliniec w 2017r„
Informacja


2016.12.08
KONKURS
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec
w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2017
przez organizacje pozarządowe.

Uchwała
Konkurs
Nowa oferta
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


2016.12.07
OGŁOSZENIE
„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników,
parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Ogłoszenie
Specyfikacja


2016.12.06
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na:  „Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku”
Informacja


 2016-12-02
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze”.
Zaproszenie


2016.12.02
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
Organizator zawiadamia że zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze” zostało unieważnione.
Zawiadomienie


2016-12-02
INFORMACJA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Usługi pocztowe na potrzeby
Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2017 roku”.
Modyfikacja SIWZ


2016-12-01
ZAPROSZENIE
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Usługi pocztowe na potrzeby
Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2017 roku”.
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2016-11-29
OGŁOSZENIE
"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 543 311,00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi."
Ogłoszenie
Specyfikacja 
Załącznik 1    Załącznik 2    Załącznik 3
Załącznik 4    Załącznik 5    Załącznik 6   Załącznik 7


2016-11-28
OGŁOSZENIE
"Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku."
Ogłoszenie
Specyfikacja    
Załącznik 1
Załącznik 2


2016-11-28
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Czerwonej Wodzie.
Ogłoszenie


2016.11.28
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na: „Dostawę energii elektrycznej
na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.”
Informacja


2016.11.25
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Informacja


2016.11.25
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na:  Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia sanitarne w budynku Remizy OSP w Węglińcu przy ul.K.Wojtyły.
Informacja


2016.11.25
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na: „Dostawa mebli do UGiM Węgliniec
Informacja


2016-11-25
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. : „Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta
w Węglińcu w 2017 roku.
Zaproszenie

2016-11-25
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze”.
Zaproszenie


2016.11.24    
INFORMACJA
Informacja z sesji otwarcia ofert - dostawa mebli do UGiM Węgliniec
Informacja


2016.11.24    
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec"
Informacja


2016.11.23    
ZAWIADOMIENIE
O wyborze oferty na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”.
Informacja


2016.11.22
ZAPROSZENIE
Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku.
Zaproszenie


2016.11.22
ZAPROSZENIE
Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r
Zaproszenie


2016-11-18
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
w przetargu nieograniczonym na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Informacja


2016-11-17
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 5/21
Ogłoszenie


2016-11-17
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec
Informacja2016-11-17
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. : Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku

Zaproszenie
Załącznik 1
Załącznik 22016-11-17
OGŁOSZENIE
I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra
Ogłoszenie2016-11-17
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na dostawę i montaż mebli biurowych  do 2 biur, w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu. Termin złożenia ofert do 23.11.2016 r.
Zaproszenie2016-11-16
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia sanitarne w budynku OSP w Węglińcu przy ul. K. Wojtyły.
Zaproszenie


2016-11-14

Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.

Odpowiedz na pytania 2

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania nr 2


2016-11-15
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu usług Komunalnych w Węglincu”
Informacja


2016-11-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Odpowiedzi
Załącznik - Zestawienie punktów poboru energii elektrycznejZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich – Budowa szlaku rowerowego „Śladami starej kolei” Węgliniec – Czerwona Woda
Zawiadomienie2016-11-10
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie przy drodze 296.
Ogłoszenie


2016-11-10
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu pomiędzy ul. K.Wojtyły a ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie


2016-11-10
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Kolejowej.
Ogłoszenie


2016-11-10
OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 30/5
Ogłoszenie


2016-11-10
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie w pobliżu ul. Bolesławieckiej
Ogłoszenie2016-11-10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Odpowiedzi2016-11-10
PROTOKÓŁ
z wyboru oferty na zadanie pn.: Budowa ogrodzenia PSZOK w Węglińcu na działce nr 208/1
Protokół


2016-11-09
OGŁOSZENIE

Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych
Ogłoszenie

2016-11-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec

Zmiana ogłoszenia2016-11-09
OGŁOSZENIE
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - wersja edytowalna
Zmiana ogłoszenia2016-11-09
ODPOWIEDZI NA ZPYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Odpowiedzi2016-11-08
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg,
chodników i parkingów w sezonie zimowym 2016/2017.
Zawiadomienie

 


2016-11-03
OGŁOSZENIE
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ


2016-11-02
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2016/2017".
Informacja2016-11-02
OGŁOSZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Ogłoszenie2016-10-28
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu
Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich – Budowa szlaku rowerowego „Śladami starej kolei” Węgliniec – Czerwona Woda
Zaproszenie2016-10-28
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
dot. zadania: Budowa ogrodzenia terenu PSZOK w Węglińcu na działce nr 2018/1
Zaproszenie


2016-10-24
OGŁOSZENIE

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego
Ogłoszenie


2016-10-24
OGŁOSZENIE
o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 12/1
Ogłoszenie2016-10-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot. zadania pn. "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW W
SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017"
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ wersja do edycji
Zał. 1 - protokół odbioru
Zał. 2 - wykaz dróg
Zał. 3 - wykaz chodników
Zał. 4 - wykaz parkingów2016-10-18
OGŁOSZENIE
o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze (poddasze) w Zielonce 9/4
Ogłoszenie


2016-10-18
OGŁOSZENIE
o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem wnieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


 

 

2016-09-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego
na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.
Zawiadomienie

2016-09-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Ruszowie na działce nr 131/3 i 131/4
Zawiadomienie

2016-09-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Jagodzinie
Zawiadomienie2016-09-23
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 5/21
Ogłoszenie


2016-09-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacje przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu.
Zawiadomienie

2016-09-13
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Ruszowie na działce nr 131/3 i 131/4
Zaproszenie
Przedmiar

2016-09-12
OGŁOSZENIE - dodatkowe załączniki

I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego marki Mercedes Benz model 290 GD 461 2.9

Ogłoszenie
Opis
Zdjęcia 1
Zdjęcia 2


2016-09-13
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Jagodzinie
Zaproszenie
Przedmiar

2016-09-13
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. (tj. Dz.U. z 2014r, poz. 518 z późn. zm.)w dniu 01.09.2016r na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.


2016-09-12
OGŁOSZENIE
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie

2016-09-12
OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego.
Ogłoszenie2016-09-12
OGŁOSZENIE

I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego marki Mercedes Benz model 290 GD 461 2.9

Ogłoszenie
Opis
Zdjęcia 1
Zdjęcia 2
2016-09-11
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. : „Modernizacja przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu"
Zaproszenie
Załącznik graficzny
Druk oferty


2016-09-06
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
„ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”.
Zaproszenie
Wzór oferty


2016-09-02

OBWIESZCZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Obwieszczenie
 


2016-09-02
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na zadanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec".
Zawiadomienie
 


2016-08-26
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego
Ogłoszenie
 

2016-08-12
OBWIESZCZENIE

dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania

Obwieszczenie


2016-08-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Węglińcu ”
Zawiadomienie


2016-08-04
ZAWIADOMIENIE
dot. zaproszenia złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w  Węglińcu“
Zawiadomienie

2016-08-04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg
gminnych”
Zawiadomienie

2016-08-04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zawiadomienie
2016-08-03
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie
Wzór oferty
2016-08-01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2016-07-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji
budynku Gimnazjum w Węglińcu ”
Zawiadomienie


2016-07-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Wykonanie dokumentacji projektowej:
Zadanie 1 „ Wymiany sieci kanalizacyjnej
Zadanie 2 „ Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Zawiadomienie

2016-07-29

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w  Węglińcu“
Zaproszenie
Wzór oferty - wersja do edycji

 

2016-08-03
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie
Wzór oferty - wersja edytowalna

 


2016-07-27
OGŁOSZENIE
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonych w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 1/38-42
Ogłoszenie

2016-07-27
OGŁOSZENIE
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego -1/32-37.
Ogłoszenie


2016-07-27
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w
nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie

2016-07-27
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej częśćnieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie- Działka nr 1775/4 o powierzchni 1156 m2
Ogłoszenie


2016-07-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie

2016-07-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zawiadomienie

2016-07-22
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego
Ogłoszenie2016-07-19
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Wykonanie dokumentacji projektowej:
Zadanie 1 „ Wymiany sieci kanalizacyjnej fi 300 w pasie drogowym ul. Karola Wojtyły w Węglińcu o długości 220m na dz. Nr 43, 53 obr. Ew. Węgliniec.
Zadanie 2 „ Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu w obrębie działek 162, 153/10, 153/13 obr. ew. Węgliniec.
Zaproszenie
Zaproszenie wersja edytowalna
Mapa określająca lokalizację
Wzór oferty

2016-07-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych.
Ogłoszenie
SIWZ
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
Zadanie nr 4
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6
Zadanie nr 7

2016-08-01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ

2016-07-18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”

Zawiadomienie

2016-07-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi

2016-07-14
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zaproszenie
Załączniki


2016-07-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu”
Odpowiedzi
Modyfikacja SIWZ
2016-07-14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zawiadomienie


2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi

2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi
Przedmiary


2016-07-08
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Zielonce 17/1
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2016-07-07
OGŁOSZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Ogłoszenie2016-07-06
OGŁOSZENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Remont elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ wersja edytowalna
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Mapa do celów projektowych
Zdjęcia obiektu
2016-07-06
OGŁOSZENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ wersja edytowalna
Przedmiary
Projekt budowalny
Specyfikacje techniczne
Załączniki


2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi
Przedmiary
--------------
2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA2
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi
---------------
2016-07-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu”
Odpowiedzi
Modyfikacja SIWZ


2016-07-06
OGŁOSZENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - PFU
Załącznik nr 2 - mapa do celów projektowych
Książka przedmiarów
2016-07-06

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”

Odpowiedzi na zapytania
Modyfikacja SIWZ2016-07-05
ZAWIADOMIENIE
 o wyborze oferty:
„Zakup materiałów, wynajem sprzętu  do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec”
Zawiadomienie2016-07-04
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty:
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy"
Zawiadomienie


2016-07-04
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zaproszenie
Załączniki2016-07-01
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”
Odpowiedzi na zapytania
Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Kalendarz imprez2016-07-01
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Odpowiedź
Zmiana Ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016-07-01
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy Zaproszenia do składania ofert na realizację zadania: Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Zielonce.
Unieważnienie

2016-07-01
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Unieważnienie