Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14132708

                   PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                   PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

 

                                                               PRZETARGI 2018 (1 półrocze)


2018.06.29
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Węgliniec"
Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2018.06.29
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2018.06.29
ZAPROSZENIE
dotyczy: Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na dz. nr 1482/34
Zaproszenie i wzór oferty
Załaczniki


2018.06.28
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zaproszenie


2018.06.28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – budowa boiska treningowego”
Unieważnienie


2018.06.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zmodernizowanego wraz z karosacją średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/20 marki Star 266 na podwoziu z napędem 6x6 dla potrzeb wynikających z działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki OSP Stary Węgliniec”.
Zawiadomienie


2018.06.27
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: " Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych"
zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe PDF


2018.06.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja


2018.06.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – budowa boiska treningowego”
Informacja


2018.06.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi”
Informacja


2018.06.19
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu"
Zaproszenie


2018.06.15
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
SIWZ doc
SIWZ pdf
Projekt Budowlany etap I
Dokumentacja techniczna etap II
Specyfikacja techniczna
Przedmiary


2018.06.15
ZAPRASZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zaproszenie


2018.06.14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Modernizację stadionu miejskiego w Węglińcu – budowa boiska treningowego”
Odpowiedź


2018.06.14
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt zagospodarowania
Przedmiar
Projekt budowlany
Specyfikacje

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2018.06.14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Odpowiedź


2018.06.14
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn. : Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji: „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węglińcu ul. Parkowa”.
Zaproszenie
Oferta


2018.06.13
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2018.06.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaprojektuj i wykonaj: „Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w Węglińcu na działkach 68,74,75 Obr. Wegliniec w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku”
Zawiadomienie


2018.06.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Zawiadomienie


2018.06.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zawiadomienie


2018.06.11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Czerwona Woda ul. Kościuszki
Czerwona Woda ul. Czerwionki
Ruszów ul. Bolesławiecka
Ruszów ul. Kantowicza
Jagodzin
Piaseczna
Stary Węgliniec ul. Zielona
Węgliniec ul. Karola Wojtyły                            

Odpowiedź na pytania 1


2018.06.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa zmodernizowanego wraz z karosacją średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA 2,5/20 marki Star 266 na podwoziu z napędem 6x6 dla potrzeb wynikających z działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki OSP Stary Węgliniec”.
Informacja


2018.06.11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację stadionu miejskiego w Węglińcu – budowa boiska treningowego”
Odpowiedz na pytania


2018.06.07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie i montaż nowego pomostu z elementów metalowych w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie dz. nr 1686 Obr. Czerwona Woda, gmina Węgliniec, woj. dolnośląskie
Zawiadomienie


2018.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi
Ogłoszenie
SIWZ-pdf
SIWZ-doc
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekrój konstrukcyjny


2018.06.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – budowa boiska treningowego
Ogłoszenie
SIWZ- pdf
SIWZ- doc
Specyfikacja techniczna
Charakterystyka obiektu
Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiar


2018.06.04
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w Węglińcu na działkach 68,74,75 Obr. Wegliniec w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku”
Zaproszenie


2018.06.04
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleniami na budowę
Zaproszenie


2018.06.04
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1
Zaproszenie


2018.05.30
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn. : „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie


2018.05.29
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa zmodernizowanego wraz z karosacją średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/20 marki Star 266 na podwoziu z napędem 6x6 dla potrzeb wynikających z działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki OSP Stary Węgliniec”
Modyfikacja


2018.05.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa zmodernizowanego wraz z karosacją średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/20 marki Star 266 na podwoziu z napędem 6x6 dla potrzeb wynikających z działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki OSP Stary Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ - pdf
SIWZ - doc
Załącznik nr 1

Modyfikacja- 29.05.2018


2018.05.25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy.: „Zaprojektuj i wykonaj: „Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w Węglińcu na działkach 68, 74,75 Obr. Wegliniec w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku”"
Zawiadomienie


2018.05.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec"
Informacja


2018.05.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Przebudowa chodnika w Węglińcu przy ul.K.Wojtyły"
Zaproszenie


2018.05.23
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Wykonanie i montaż nowego pomostu z elementów metalowych w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie dz. nr 1686 Obr. Czerwona Woda, gmina Węgliniec, woj. dolnośląskie"
Zaproszenie


2018.05.23
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Węgliniec poszukuje wykonawcy zadania wynikającego z art. 1 la ust. 3a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 z późn.zm.), a polegającego na:
"STERYLIZACJI LUB KASTRACJI ZWIERZĄT W GMINIE WĘGLINIEC”.
Zapytanie


2018.05.22
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Do złożenia oferty na zadanie pn. : „Dostawa opalu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019”
Zaproszenie
Załącznik 1 - wykaz obiektów
Załącznik 2 - oferta
Załącznik 3 - projekt umowy


2018.05.10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Odpowiedzi na pytania 2


2018.05.22
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Do złożenia oferty na zadanie pn. : „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie”
Zaproszenie
1. Formularz oferty
2. Projekt budowlany opis do projektu
3. Projekt budowlany Projekt zagospodarowania
4. Projekt budowlany rzut kotłowni
5. Przedmiar robót
6. Specyfikacja techniczna
7. Decyzja o pozwoleniu na budowę
8. Opinia konserwatora zabytków


2018.05.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w Węglińcu na działkach 68,74,75 Obr. Wegliniec w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku”
Zaproszenie


2018.05.16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy:  Wymiana istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Stary Wegliniec.
Zawiadomienie


2018.05.14
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie - wykonanie elewacji"
Zaproszenie
Oferta
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja
Lokalizacja obiektu
Elewacja frontowa - stan istniejący
Elewacja frontowa - stan projektowany
Elewacja pn-zach - stan projektowany
Elewacja pd-wsch - stan projektowany
Cokół - szczegół
Opis do projektu budowlanego
Bioz
Spis treści


2018.05.14
ZESTAWIENIE OFERT
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę dwóch zestawów defibrylatorów oraz zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi i cięcia pedałów”
Zestawienie ofert


2018.05.10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2


2018.05.08
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3
Ogłoszenie


2018.05.07
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Wymiana istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Stary Węgliniec”
Zaproszenie


2018.05.04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - KOREKTA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2018.05.02
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy : Dostawa dwóch zestawów defibrylatorów oraz zestawu hydraulicznego  do wyważania drzwi i cięcia pedałów
Zaproszenie


2018.04.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2018.04.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zawiadomiene


2018.04.24

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Numer referencyjny: UR.271.2.2018.ZP
Modyfikacja

Odpowiedzi na pytania 1


2018.04.23
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018
przez organizacje pozarządowe.
Wyniki


2018.04.18
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza na wykonanie zamówienia pn.:
"Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie Gminy Węgliniec"
Zaproszenie
Oferta


2018.04.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Numer referencyjny: UR.271.2.2018.ZP
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2 - lokalizacje
Załacznik nr 3 - oferta
Załacznik nr 4 - formularz cenowy
Załacznik nr 5 - JEDZ
Załacznik nr 6 - grupa kapitałowa
Załacznik nr 7 - zobowiązanie
Załacznik nr 8 - doświadczenie
Załacznik nr 9 - umowa

Modyfikacja- 2018.04.24


2018.04.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.  „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie
Załącznik


2018.04.11
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2018.04.09
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 167/3 o powierzchni 1 598 m2
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2018.04.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzebyZakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019
drugie postępowanie”
Zawiadomienie


2018.03.26
ZAPROSZENIE
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu,zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
„Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019 drugie postępowanie”.
Zaproszenie
Druk oferty


2018.03.26
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu, informuje w związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy zaproszeniem a ofertą wynikającymi z klasy wodomierzy 025 dot. postępowania pt.: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnychw Węglińcu w roku 2018/2019” unieważnia postępowanie.
Unieważnienie


2018.03.23
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na parterze budynku w Jagodzinie 81/1
Ogłoszenie


2018.03.23
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonych w Ruszowie w pobliżu ulicy Leśnej
Ogłoszenie


2018.03.23
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Węglińcu
Dotyczy : „Modernizacja przepompowni ścieków P2 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu"
Zaproszenie
P2 rysunki techniczne 1
P2 rysunki techniczne 2
P2 rysunki techniczne 3
P2 rysunki techniczne 4
Druk Oferty


2018.03.22
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej - montażu zbiornika gazu o poj.4850l zamontowanego w ziemi wraz z wykonaniem kotłowni oraz montażem kotła c-o w budynku Domu Kultury w Ruszowie . Budynek położony jest na dz.nr 131/4 , 131/3 Obr. Ruszów .
Zaproszenie


2018.03.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg naterenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2018.03.16
ZARZĄDZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węglinie z dnia 16 marca 2018r.
Dotyczy: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.03.14
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki


2018.03.13
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
do złożenia oferty na zadanie pn: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019“
Zaproszenie
Oferta


2018.03.13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zielonce".
Informacja


2018.03.07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec".
Informacja


2018.02.28
ZARZĄDZENIE
Zarządzenie nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 lutego 2018r.
Dotyczy.: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Konkurs
Roczny program współpracy
Nowa oferta
Wzór umowy


2018.02.22
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zielonce.
Zaproszenie


2018.02.20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Specyfikacja 1
Specyfikacja 2


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Wyniki


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2018.02.12

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Roczny program współpracy

Wzór oferty

Wzór umowy


 

2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.02
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki


2018.02.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 202,203."
Zawiadomienie


2018.02.01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105."
Zawiadomienie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. Kochanowskiego Działka nr 144 o powierzchni 446 m2.
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego Działka nr 168/17 o powierzchni 1 072 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze w Zielonce 6/2
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3
Ogłoszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105
Zaproszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 203, 202.
Zaproszenie


2018.01.04
Zarządzenie nr 5/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 4/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 3/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy