Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14111433

 

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje Widomski Jan

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje wygaśnięcie decyzji EDI

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

       Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec przypomina , że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022r. poz.1297 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

       W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Węgliniec, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej
o wypełnienie druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w celu wprowadzenia danych do gminnej ewidencji zgodnie z ww. ustawą.

      Druki zgłoszenia do ewidencji można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec w pokoju nr 10 lub pobrać ze strony internetowej urzędu.

Druk zgłoszenia pdf.
Druk zgłoszenia docx.

      Wypełniony i podpisany dokument należy przedłożyć do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec w  terminie do dnia 28 lutego 2023r.

Jednocześnie informujemy, że każdy właściciel nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości  nieczystości ciekłych jest obowiązany do udokumentowania tego  poprzez okazanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi   na każde wezwanie organu kontrolującego (zgodnie z art.6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) . Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

     Zgodnie z art.6 ust. 5a ww. ustawy Burmistrz jest zobowiązany do prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników.

Osoby, które nie maja jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić NIEZWŁOCZNIE.

      W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

      Usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być wykonywane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

      Przypominam, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  - za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Do wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Węgliniec uprawnieni są:

1.  HYDRO – TECH Sp. z o.o., ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec

2.  P.U.H. WIPOL Jan Widomski Parowa nr 169 59-724 Osiecznica

4.  FHU KROS Piotr Wójcicki, ul. Górnicza 1, 59-940 Stary Węgliniec

5.  PTU Mieczysław Brzuchowski, ul. Kolejowa 3, 59-730 Nowogrodziec

6.  PHU „KONSERWATOR” Konin Żagański 137/1, 68-120 Iłowa

7.  P.H.U. „GRUBY”, ul. Główna 17, 59-940 Stary Węgliniec

8.   ECO – GUMIŚ Piotr Łakomy ul. Sikorskiego 42/4 59-940 Węgliniec

9.  WC SERWIS Sp. z o.o.  ul. Szybowa 20E 41-808 Zabrze

10. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Zbigniew Łukasik Ul. Chopina 18 59-950 Ruszów

11. mToilet ul. Toruńska 31 03-226 Warszawa

Druk zgłoszenia pdf.
Druk zgłoszenia docx.

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

 

 

Podmiot

 

Adres

 

Telefon

 

"HYDRO-TECH" Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3a

59-730 Nowogrodziec

757349603

WC SERWIS Sp. z o.o.

ul. Szybowa 20E

41-808 Zabrze

322784531

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

    226145979

FHU KROS

Piotr Wójcicki

ul. Górnicza 1

59-940 Stary Węgliniec

   796229749

PTU

Mieczysław Brzuchowski

ul. Kolejowa 3,

59-730 Nowogrodziec

    608413984

PHU "KONSERWATOR"

Przemysław Kotzbach

Konin Żagański 137/1 68-120 Iłowa

    502607648

P.H.U. Gruby

Łukasz Kocot

ul. Główna 17

59-940 Stary Węgliniec

    784805400

mToilet

ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

     800000800

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

ECO – GUMIŚ

Piotr Łakomy

ul. Sikorskiego 42/4

59-940 Węgliniec

     665064067

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWE

Zbigniew Łukasik

Ul. Chopina 18

59-950 Ruszów

     512619923

P.U.H. WIPOL

Jan Widomski

Parowa nr 169

59-724 Osiecznica

      514398921