Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

Logo cieple mieszkanie top

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
11180306

     

              odpady1  ceeb  Ciepłe mieszkanie

KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY
WALKA  Z GŁODEM I NIEDOŻYWIENIEM.

                Zespół Szkół w Węglińcu we współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węglińcu przystąpił do kampanii pod powyższym tytułem, której patronem na terenie Polski jest Fundacja po DRUGIE.

                Tegoroczna kampania odbywała się pod hasłem walki z głodem i niedożywieniem, a jej znakiem szczególnym, jak co roku, była pomarańczowa wstążeczka z napisem: "YES to prevention of child abuse!" (Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem).

                Podczas trwania kampanii w dniach od 1 do 19 listopada w Zespole Szkół w Węglińcu przeprowadzono szereg działań, a część z nich wykraczała poza wskazane dni:

- w dniach poprzedzających Kampanię 19 Dni na internetowej stronie Zespołu Szkół znalazła się informacja o przystąpieniu szkoły do kampanii, znalazł się tam również promujący ją spot,

- następnie we wszystkich klasach Gimnazjum przeprowadzone zostały lekcje promujące kampanię połączone z prezentacją spotu oraz omówieniem jej problematyki, celu projektu oraz planowanych działań,

- przez wszystkie dni kampanii w holu szkoły i w klasach widniały gazetki tematyczne przygotowane przez uczniów,

- 14 listopada odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat: "Przeciwdziałanie przemocy                                 i krzywdzeniu dzieci i młodzieży - walka z głodem, niedożywieniem i otyłością"; w szkoleniu uczestniczyło 27 nauczycieli,

- 14 listopada w szkole podstawowej odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV - VI (91 uczniów) na temat "Profilaktyka przemocy",

- odbyły się zajęcia tematyczne  lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasach III Gimnazjum na temat: "Świat bogaty i biedny. Problem głodu na świecie",

- w dniach 17 i 18 listopada odbyła się zbiórka żywności pod miejscowym sklepem, paczki                             z zebranymi produktami zostaną przekazane potrzebującym w najbliższych dniach,

- 16 listopada w gimnazjum, a 17 listopada w szkole podstawowej odbył się Pomarańczowy Dzień; tego dnia młodzież przychodziła do szkoły w pomarańczowych barwach, uczniowie wykonywali pomarańczowe wstążeczki, które rozdawali nauczycielom, pracownikom szkoły i rówieśnikom.

- w dniach 21 i 22 listopada każda klasa gimnazjum uczestniczyła w dwugodzinnych warsztatach na temat "Profilaktyka zagrożeń wieku dojrzewania". Ogółem uczestniczyło w nich 130 uczniów.

                Temat przemocy jest stale poruszany w mediach. Obserwujemy jej skutki również w najbliższym otoczeniu. Wielu doświadcza przemocy osobiście. Występuje ona w różnych śro9dowiskach i w różnej, często wyrafinowanej formie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka ograniczająca występowanie zjawisk, które w cywilizowanym kraju i świecie nie powinny się zdarzać. Najskuteczniejszym na to sposobem jest edukowanie w tym zakresie dzieci i młodzieży od jak najwcześniejszych lat.

                Bardzo dziękujemy Węglinieckiemu MGOPS za stałą pomoc finansową i współpracę w realizacji działań profilaktycznych. Dziękujemy również Pani Elżbiecie Wajdzie, za umożliwienie realizacji zbiórki żywności na terenie swojego sklepu. Może dzięki naszym wspólnym przedsięwzięciom przyszłość ludzi będzie wolna od przemocy?

Koordynator, pedagog szkolny w Zespole Szkół w Węglińcu

Katarzyna Szymczak