Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
10819065

     

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

   Po raz kolejny w naszej gminie obchodzony był ogólnopolski Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

      Obchody tego niecodziennego dnia, wzorem lat ubiegłych zorganizowane były wspólnie przez Zespół Szkół i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu. Inicjatorami w szczególności były klasy I-III Gimnazjum w Węglińcu pod przewodnictwem Pani Zdzisławy Szymczak. W ubiegłych latach w ramach tego wydarzenia realizowana była kampania „Biała Wstążka”, w trakcie której młodzież szkolna wręczała mieszkańcom Węglińca „ białą wstążkę”, tj. symbol walki z przemocą wobec kobiet. Tegoroczne obchody miały formę „Białego Marszu Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Forma ta miała na celu zaangażowanie społeczności lokalnej, gdyż społeczność szkolna, nauczyciele oraz pracownicy socjalni bardzo aktywnie działają w ramach tego przedsięwzięcia. W marszu wzięli udział uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej, uczniowie klas I-III Gimnazjum, nauczyciele, pracownicy socjalni, przedstawiciele samorządowi, a ich białe stroje, niesione transparenty i przypięte białe wstążeczki były manifestem przeciwko przemocy wobec kobiet.                                                

                                                                P A M I Ę T A J

                                               Jeżeli chociażby raz w Twojej rodzinie
                                                           Pojawiły się zachowania
                                                       przemocowe- Z A R E A G U J !
                                 N I E  P O Z W Ó L,  A B Y  O N E  S I Ę  P O W T Ó R Z Y Ł Y.
                                       N I E  C Z E K A J  N A  R O Z W Ó J  S Y T U A C J I


            To tylko kilka haseł z ulotki wydanej w ramach kampanii „Biała Wstążka” realizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu przy udziale: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu, Komisariatu Policji w Pieńsku, Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węglińcu, Zespołu Szkół w Ruszowie i Zespołu Szkół w Węglińcu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki. Znajdziecie tam Państwo wiele cennych informacji, być może dla siebie lub najbliższej osoby ze swego otoczenia. Otwórzmy oczy i miejmy odwagę zareagować.
    
 Akcja ta  spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą społeczności lokalnej, dlatego dziękujemy organizatorom za zaplanowanie i zorganizowanie tegorocznego marszu.