Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13499139

Sześciu laureatów z Gimnazjum w Ruszowie w IX Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę Kresową” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

W dniu 22 listopada 2016 r. delegacja uczniów i nauczycieli z Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie gościła w Żarkach Wielkich (lubuskie), gdzie uczestniczyła w uroczystych obchodach 98. Rocznicy Zwycięstwa Orląt Lwowskich oraz w Finale IX Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę Kresową” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. W uroczystości wzięli udział delegacje szkół z województwa lubuskiego (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), władze oświatowe województwa lubuskiego, władze samorządowe (wojewódzkie, miejskie i gminne) oraz stowarzyszenia kresowe.

Naszą delegację reprezentowała bardzo liczna grupa (tj. dyrektorzy: Irena Droś i Anna Sygut; nauczyciele: Urszula Zel, Sylwia Papież i Krzysztof Zieliński; uczniowie: Kamil Drgas, Aleksandra Szczepaniak, Gabriela Piszcz (poczet sztandarowy); Agata Najdek, Agata Tyranowska, Martyna Seniuk, Alicja Drozdek, Natalia Kowalczyk, Wiktoria Jurczak, Anna Pitura (zespół PRYMA), Justyna Sadek, Karolina Dudas, Grzegorz Wróblewski, Aleksandra Sobol.

Uroczystości rozpoczęły się przy Pomniku Żołnierza Polskiego z Kresów ( w tym Lwowskie Orlęta), gdzie dr Krzysztof Kłopociński wspomniał Polaków poległych za Ojczyznę, a ksiądz Zdzisław Skorek odmówił modlitwę za Obrońców Niepodległości Polski. Delegacje złożyły pod Pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Następnie udaliśmy się do Ośrodka Kultury. Tam byliśmy świadkami pięknego programu patriotyczno- artystycznego w wykonaniu Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich
w Żarkach Wielkich oraz naszego zespołu PRYMA. Występ naszego zespołu wzbudził bardzo wielki aplauz, co było zasługą nie tylko dziewczynek z PRYMY, ale przede wszystkim opiekuna zespołu Pana Krzysztofa Zielińskiego.

Po części artystycznej wręczono nagrody IX Finału Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego, gdzie nasi uczniowie zajęli bardzo wysokie lokaty w kategorii gimnazjów, tj.:

  1. Sara Matuszewska- zajęła II miejsce (nie było przyznanego I miejsca) za pracę literacką pt.” Zygmunt Jan Rumel- jeden z diamentów, którym strzelono do wroga”- opiekun: Pani Ewelina Grzelakowska
  2. Aleksandra Sobol- zajęła II miejsce za pracę literacką pt. „Współczesne przykłady pielęgnowania tradycji Orląt Lwowskich”

Opiekun: Pani Urszula Zel

  1. Karolina Dudas – zajęła III miejsce za pracę literacką pt. „Współczesne przykłady pielęgnowania tradycji Orląt Lwowskich”

Opiekun: Pani Urszula Zel

  1. Justyna Sadek – zajęła III miejsce za pracę literacką pt. „Współczesne przykłady pielęgnowania tradycji Orląt Lwowskich”

Opiekun: Pani Urszula Zel

  1. Grzegorz Wróblewski- zajął III miejsce za pracę literacką pt. „Współczesne przykłady pielęgnowania tradycji Orląt Lwowskich”

Opiekun: Pani Urszula Zel

  1. Karolina Dudas- zajęła I miejsce za pracę plastyczną pt. „Orlęta Lwowskie- obrońcy niepodległości”

Opiekun; Pani Sylwia Papież

Wszyscy laureaci oraz opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Po rozdaniu nagród organizatorzy (tj. Lubuskie Kuratorium Oświaty, Towarzystwo Krajoznawczo- Turystyczne im. Orląt Lwowskich w Żarach oraz władze Gminy Trzebiel) zaprosili uczestników na sowity poczęstunek.

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Stanisławowi Mikołajczykowi- Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec za sfinansowanie naszego wyjazdu. Dziękuję również Panu Józefowi Tarniowemu- prezesowi Towarzystwa z Żar za zaproszenie nas do konkursu. Dziękuję także Panu Krzysztofowi Zielińskiemu i zespołowi PRYMA za godne reprezentowanie naszej szkoły. Gratuluję naszym uczniom i ich opiekunkom tak wysokich lokat. Cieszymy się bardzo, że (jak określili to organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu) tradycja Orląt Lwowskich żyje w nas.

                                                                                                          Irena Droś

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1

ruszow 1