Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
10818623

     

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

   Mieszkańcy Węglińca z pewnością zauważyli, jak w ostatnich latach pięknieją budynki w naszej miejscowości. Dotyczy to także obiektów szkolnych.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz zaangażowaniu środków własnych, podjęte zostały liczne działania zmieniające wygląd budynków należących do Zespołu Szkół w Węglińcu.

   Po odrestaurowaniu obiektu świetlicy przy ul. Wojska Polskiego, a następnie wykonaniu termoizolacji i nowej elewacji Szkoły Podstawowej, władzom samorządowym udało się wygospodarować środki na zadanie: "Remont elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu". Zakres prac został szczegółowo uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co jest związane z czasem wybudowania tego obiektu. Remont obejmował:

- renowację i malowanie tynków,

- renowację elewacji ceglanej, polegającą na czyszczeniu cegieł, wymianie fugi, naprawie ubytków oraz hydrofobizacji, czyli zabezpieczeniu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,

- wymianę obróbek blacharskich, orynnowania oraz instalacji odgromowej,

- zamontowanie daszku nad wyjściem od strony kompleksu boisk.

    Koszt całego zadania wyniósł 165.000 złotych. Dnia 10 XI 2016 roku Wykonawca remontu - firma Budownictwo Isztwan Sp. z o.o. z Sobina - zgłosił gotowość do odbioru prac. W dniu 16 XI komisja odbiorcza po dokonaniu szczegółowych oględzin stwierdziła, że Wykonawca z należytą starannością dotrzymał warunków umowy.

   Tak więc kolejny obiekt oświatowy zyskał nowy wizerunek. W granicach działki szkolnej w Węglińcu pozostał jeszcze tylko jeden budynek wymagający zewnętrznego szlifu. To obiekt Hali Sportowej im T. Hopfera, który od 1 stycznia br. przeszedł w zarząd Dyrektora Zespołu w Węglińcu. Mając jednak na uwadze fakt, jak szeroki zakres prac remontowych udało się wykonać w ciągu kilku ostatnich miesięcy wewnątrz tego budynku dzięki środkom wygospodarowanym przez Urząd Gminy   i Miasta w Węglińcu, prawdopodobnie kwestią bliskiej przyszłości jest wykonanie elewacji także tego obiektu.

                W imieniu własnym oraz całej Społeczności szkolnej składam serdeczne podziękowania przedstawicielom władz gminy za systematyczną, efektywną i efektowną współpracę w tworzeniu coraz to lepszych warunków pracy z uczniami.           

Barbara Karolak

Dyrektor Zespołu Szkół w Węglińcu