Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14110570

W dniu 04 listopada 2016r. w miejscowości Łowin, gm. Sulików odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zgorzelcu.

Celem spotkania było m.in. wysłuchanie i przyjęcie sprawozdań z działalności władz oddziału w okresie III kadencji (za lata 2011 – 2015), przyjęcie programu działania na kolejną kadencję, zatwierdzenie składu nowego Zarządu oraz wybór Powiatowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Wojewódzki i przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W obradach udział wzięło 15 delegatów wybranych na zjazdach oddziałów gminnych ZOSP RP oraz  zaproszeni goście:
Kazimierz Janik                    Radny Sejmiku Dolnośląskiego
Urszula Ciupak                    Starosta Zgorzelecki
Piotr Konwiński                    Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec
Robert Łężny                         Burmistrz Miasta Zawidów
Jan Magda                             Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Stanisław Mikołajczyk          Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Piotr Machaj                           Wójt Gminy Zgorzelec
Robert Starzyński                  Wójt Gminy Sulików
mł. bryg. Wiesław Wypych    Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu
ks. Marek Bonifatiuk              Wojewódzki Prawosławny Kapelan Strażaków

W wyniku wyborów oraz późniejszego posiedzenia konstytuującego nowo wybranego Zarządu, jego skład przedstawia się następująco:
- Prezes Zarządu - Jan Kolbuch,
- Wiceprezesi: Kazimierz Słabicki i Waldemar Błauciak,
- Skarbnik – Mirosław Kropa,
- Sekretarz – Grzegorz Fleszar,
- Członek Prezydium – Artur Siwak,
- Członkowie Zarządu: Bogdan Matiejós, Sebastian Stefański, Zbigniew Tyranowski, Krzysztof Suszczyński oraz Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak i Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. Wiesław Wypych.
W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej weszli:
- Przewodniczący – Łukasz Pańków,
- Wiceprzewodniczący – Robert Traczyk,
- Sekretarz – Robert Waśkowski.
    Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu zostali: Kazimierz Słabicki oraz Jan Kolbuch, a przedstawicielem zgorzeleckiego oddziału do Zarządu Wojewódzkiego został Kazimierz Słabicki.
    W trakcie obrad specjalne podziękowania zostały wręczone druhom: Januszowi Drosiowi, Janowi Kozłowskiemu oraz Janowi Nieckarzowi, którzy po wieloletniej, pełej zaangażowania i poświecenia służbie w strukturach Związku OSP RP, zakończyli działalność na szczeblu powiatowym Związku.
 
zjazd3
 
zjazd4
 
zjazd5
 
zjazd6
 
zjazd8