Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14110327

Podatki ...

 Zbliża się termin płatności podatków lokalnych od osób fizycznych

Uprzejmie informuje, że w dniu 15 września br. upływa termin zapłaty:

- podatku od nieruchomości

- podatku rolnego

- podatku leśnego

- łącznego zobowiązania pieniężnego

Sposób dokonania wpłaty:

  1. Bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2017 rok:

Urząd Gminy i Miasta

  1. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

  1. W Kasie Banku Spółdzielczego:

(w budynku Urzędu), czynny  w godzinach: w poniedziałki – piątki 8.00-14.00

  1. U sołtysów poszczególnych sołectw.

Zbliża się termin płatności podatku od środków transportowych

Uprzejmie informuje, że w dniu 15 września br. upływa termin zapłaty II raty podatku od środków transportowych.

Sposób dokonania wpłaty:

  1. Bezpośrednio na rachunek bankowy 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

 Urząd Gminy i Miasta

ul. Sikorskiego 3,    59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

  1. W Kasie Banku Spółdzielczego:

(w budynku Urzędu), czynny  w godzinach: w poniedziałki – piątki 8.00-14.00

Brak zapłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych, zapłatą kosztów upomnienia, a w ostateczności pokryciem kosztów egzekucyjnych.