Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13534164

     W dniu 25.07.2017 r. Rada Miejska Węglińca podjęła uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych  na zmianę systemu ogrzewania. Deklaracje mieszkańców do końca sierpnia!

  Informuję, iż w dniu 25.07.2017 r. Rada Miejska Węglińca podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Węgliniec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
    Zgodnie z treścią uchwały udział w programie rozpoczyna się od złożenia deklaracji zawierającej zgłoszenie zamiaru wymiany przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne ogrzewanie przyjazne środowisku. Złożona deklaracja wraz z załącznikami będzie podstawą do podstawą do ubiegania się o dofinansowanie kosztów realizacji zadania wymiany źródła ciepła na nowe. Na złożenie deklaracji mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec mają czas do 31 sierpnia 2017 r.

    Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie części kosztów wymiany pieców i kotłów starej generacji na ogrzewanie ekologiczne, poniesionych od 1 lipca 2017 roku. Warunkiem ubiegania się o częściowy zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji, której druk jest dostępny na stronie internetowej www.wegliniec.pl, w zakładce -WYMIANA PIECÓW oraz po jej przekazaniu - u Sołtysów poszczególnych miejscowości.
    Złożone przez mieszkańców deklaracje będą podstawą do wystąpienia przez Gminę Węgliniec do WFOŚiGW we Wrocławiu o udzielenie pożyczki celowej na pokrycie części kosztów wymiany pieców wynikających z programu. Deklaracje o udzielenie dotacji muszą być sporządzone na udostępnionym przez urząd druku, a po uzyskaniu zapewnienia finansowania przez WFOŚiGW w ramach programu wymiany pieców Gmina Węgliniec wystąpi do mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć ubiegania się o refundację, o złożenie kompletnego wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowania przyjętym przez Radę Miejską Węglińca.
    Deklaracje winny być złożone w tut. urzędzie lub u Sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Do pobrania:
- deklaracja
- uchwała Rady Miejskiej Węglińca