Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13474781

W dniu 30 maja br. odbyły się obrady Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, ...

 ... w których uczestniczył m.in. Stanisław Mikołajczyk Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec oraz Zbigniew Zawadzki radny Rady Miejskiej Węglińca. Podczas posiedzenia zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z Jeleniej Góry o przedłożonym przez Zarząd ZGZZ sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, protokołem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZZ. Po zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi ZGZZ za 2016 r.

     Porządek obrad przewidywał również przyjęcie protokołu z marcowych obrad oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie, jak i zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2017rok i został on w pełni zrealizowany. W sprawach różnych przedstawiono informację nt. działań podjętych przez Związek w ramach Grupy Roboczej EUREX „Turystyka Rowerowa” poświęconych Magistrali Rowerowej „Odra – Nysa”.