Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13474512

W dniu 25 maja br. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej Węglińca.

  Było to jedno z kluczowych posiedzeń Rady Miejskiej, gdyż dotyczyło oceny wykonania budżetu i sprawozdań finansowych za ubiegły rok oraz przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Węgliniec. Na podstawie tych dokumentów oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która również podjęła się analizy w/w dokumentów- Komisja Rewizyjna Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Węglińca w dniu 19 maja 2017 r. skierowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddziału zamiejscowego w Jeleniej Górze o udzielenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec za 2016 r. Podczas obrad sesji wspomniano, iż „ W stosunku do planu na 2016 r. , uwzględniającego zmiany w trakcie roku, dochody budżetowe zostały wykonane w 104,28%, a wydatki 94,89 %”, o pozytywnych opiniach Komisji Rewizyjnej Prawa i Porządku Publicznego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej- następnie Rada Miejska Węglińca jednogłośnie 15 głosami „ za” udzieliła Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium za 2016 r. W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Rady Miejskiej Węglińca wręczyli kwiaty Pani Jolancie Zawisza – Skarbnikowi, Panu Stanisławowi Mikołajczykowi – Burmistrzowi oraz Panu Marcinowi Papla – Sekretarzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

   Burmistrz dziękując za otrzymane kwiaty podkreślił, że otrzymane kwiaty są również podziękowaniem dla wszystkich radnych Rady Miejskiej Węglińca, Kierowników i Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych, Kierowników Wydziałów oraz wszystkich pracowników, gdyż udzielone absolutorium jest efektem konsekwentnej codziennej pracy, zaangażowania w realizację zadań gospodarczych wszystkich wymienionych osób.

   Miłym akcentem w trakcie sesji były wizyty delegacji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Ruszowie i Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie, którzy wręczając burmistrzowi kwiaty złożyli wszystkim radnym życzenia owocnej pracy na rzecz Gminy Węgliniec - naszej ”małej ojczyzny”. Wizyta ta i złożone życzenia związane były z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego, świętem uchwalonym przez Sejm RP w 2000 roku, upamiętniającym pierwsze wybory samorządowe do rad gmin przeprowadzone w dniu 27 maja 1990 roku.

1

1

1

1

20170525 103209

1

1