Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                               kino maj

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13721188

 Ogłoszenie o naborze projektów do Funduszu Małych Projektów Polska

Ogłoszenie o naborze projektów do Funduszu Małych Projektów Polska 1

Ogłoszenie o naborze projektów do Funduszu Małych Projektów Polska 2

Obowiązujące dokumenty

 1. Podręcznik programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 (pobierz tutaj)
 2. Podręcznik Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027 (pobierz tutaj)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku projektowego FMP (pobierz tutaj)
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie (pobierz tutaj)
 5. Formularz załącznika nr 1 (projekt budżetu) do wniosku projektowego (pobierz tutaj)
 6. Oświadczenie wnioskodawcy (pobierz tutaj)
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o finansowaniu projektu (pobierz tutaj)
 8. Oświadczenie dotyczące przestrzegania karty praw podstawowych UE (dotyczy tylko polskich jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) (pobierz tutaj)
 9. Dokument potwierdzający uprawnienie określonych osób do podpisania wymaganych oświadczeń i załączników w imieniu wnioskodawcy (dokument własny wnioskodawcy)
 10. Lista wskaźników programowych i projektowych (cel szczegółowy 3.1) (pobierz tutaj)
 11. Klauzula informacyjna (pobierz tutaj)

Dodatkowe materiały

 1. Poradnik beneficjenta w zakresie komunikacji (pobierz tutaj)
 2. Strategia Rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2021-2027 (pobierz tutaj)
 3. Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz tutaj)
 4. Wzór raportu z realizacji projektu (pobierz tutaj)
 5. Wzór wniosku o środki z budżetu państwa (pobierz tutaj)
 6. Terminy składania raportów z realizacji projektu (pobierz tutaj)
 7. Wzór listy uczestników (pobierz tutaj)