Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13534209

Gminna Rada Seniorów-posiedzenie 17.02.23r.

330193159 156504390190392 6460207564096798687 n

    Seniorzy Gminy Węgliniec chcą aktywnie spędzać czas!
Temat ten zdominował posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, które odbyło się 17 lutego br.
- Jesteśmy skarbnicą wiedzy, mamy doświadczenie życiowe, którym możemy i chcemy się dzielić. Chcemy czerpać wiedzę również w drugą stronę. Młodzi ludzie mogą nam pomóc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, któremu sprzyja postęp cywilizacyjny, a z nim nienadążanie za nowinkami. Działania lokalne łączące pokolenia przeciwdziałają izolacji i niskiej aktywności społecznej - mówią przedstawiciele Rady Seniorów.

327774182 889501935710543 7893154744562970410 n333102664 876411250293607 6079119470661739182 n

Seniorzy wystosowali postulaty o większą współpracę dotyczącą, wspólnych działań placówek kulturalnych, ukierunkowanych na potrzeby seniorów z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu, włączając w to placówki biblioteczne. Bardzo pozytywnie wypowiedzieli się również na temat dwóch prężnie działających Klubów Seniora w Jagodzinie i nowo otworzonym w tym roku w Węglińcu, w których aktywnie spędzają czas w swoim gronie. Jednak jak powtarzają wśród starszych mieszkańców gminy jest ogromna potrzeba integracji wielopokoleniowej.

332306228 587573466609614 4310612624065354070 n333111682 1049201839370943 8596914094016513031 n

Został poruszony również temat projektu, do którego Gminna Rada Seniorów chce przystąpić to Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, który ma na celu podnoszenie kompetencji członków rad seniorów, wymianę dobrych praktyk między radami seniorów, uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, budowanie i rozwój polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integrację i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie ich wykluczaniu oraz udzielenie gminom, powiatom z terenu województwa dolnośląskiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin/powiatów, będących inicjatywą rad seniorów. Wnioski o realizację zadania publicznego należy składać w terminie 14.02.-31.03.2023 r.  https://dolnyslask.pl/program-wsparcia-rad-seniorow-na-dolnym-slasku/6119/

Kolejny projekt to chęć przystąpienia seniorów do programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, w ramach programu senioryz bedą mieli oszczędności przy zakupie produktów i usług firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora. Program jest innowacyjny i nowoczesny w którym kierują się troską o interesy gminy i jej najstarszych mieszkańców, zwracają uwagę na potrzeby seniorów kulturalno-turystyczne, usługowo-handlowe i rekreacyjne. https://glosseniora.pl/gps/

Pan Burmistrz Mariusz Wieczorek wyraził pełną aprobatę i wszelką pomoc w realizacji obydwu przedsięwzięć.

333251022 1057461828978356 1762268562116668800 n