Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13958803

 

Dofinansowanie usuwania azbestu

 

 

Do 10 lutego 2023 r. można składać wnioski o utylizację azbestu

    

    W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2023 roku, informujemy, że do dnia 10 lutego 2023 r. istnieje możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz koszty unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

    Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty, proszeni są  o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu. Projekt realizuje WFOŚIGW we Wrocławiu, natomiast beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania
z WFOŚIGW we Wrocławiu, wnioski nie będą realizowane.

    Wzory wniosków pobrać można w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu – Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węgliniec wchodząc odpowiednio w zakładkę dla mieszkańca à dokumenty do pobrania à ochrona środowiska à wniosek o usuwanie azbestu lub bezpośrednio klikając w poniższy odnośnik.

https://wegliniec.pl/images/dokumenty_do_pobrania/Ochrona_%C5%9Brodowiska/Wniosek_o_usuwanie_azbestu_rodo.pdf