Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                               kino maj

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13736694

 

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania zmian w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W związku z podjęciem  uchwały Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 2022r. nr 957/LV/22 informuje się iż z dniem  1 stycznia 2023r. przy zgłaszaniu zmiany danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości konieczne będzie udokumentowanie tych zmian poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów.

Określono wykaz dokumentów potwierdzających dane w deklaracji:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości,

wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

 a) domy spokojnej starości

 b) domy dziecka

 c) zakłady karne

 d) placówki opieki zdrowotnej

 e) jednostki wojskowe

 f) uczelnie wyższe w przypadku studentów oraz szkoły średnie w przypadku uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą

 g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc

 h) umowę najmu.

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy Węgliniec pod innym adresem niż adres zameldowania

4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju.