Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13859689

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2023 przez organizacje pozarządowe.

 

Zaproszenie docx

Zaproszenie PDF

Karta zgłoszeniowa docx

Karta zgłoszeniowa PDF