Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14130198

Z A W I A D O M I E N I E

25 listopada 2022 r. o godz. 1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

(II piętro, sala nr 25) przy ul. Sikorskiego 3 odbędzie się posiedzenie

Gminnej Rady Seniorów Węgliniec

                                                                 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Analiza treści Statutu Gminnej Rady Seniorów:
  • Omówienie proponowanych zmian statutu Gminnej Rady Seniorów
  • Wypracowanie stanowiska i wniosków dot. zmian statutu Gminnej Rady Seniorów.
 5. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Gminnej Rady Seniorów (GRS) w 2023 roku.
 6. Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku- spotkanie z przedstawicielem Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Zgorzelca.

6.1. Poznanie formy, procedury i przepisów prawnych z wiązanych z utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie  naszej gminy.

7. Przedstawienie korespondencji wpływającej do Gminnej Rady Seniorów:

7.1.Zaproszenie na II Forum Rad Senioralnych.

 1. Interpelacje i zapytania Liderów oraz członków GRS.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • Omówienie dotychczasowych dokonań i spotkań
  • Korekta formularza zgłoszeniowego poszczególnych członków GRS.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Zamknięcie posiedzenia .

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

(-)Bogumiła Glonek