Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14130490

     W przededniu święta, 10 listopada w naszych placówkach oświatowych przedszkolaki i uczniowie szkół uroczyście świętowali Dzień Niepodległości w patriotycznych bogatych programach artystycznych. Punktem kulminacyjnym świętowania było odśpiewanie hymnu narodowego w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej w Węglińcu pięknie udekorowali naszymi barwami narodowymi drzewa przy ul. Piłsudskiego.

     W dniu 11 listopada 2022 roku w Węglińcu uroczyście obchodziliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów „Narodowe Święto Nieodległości”.

     Na wielu domach miasta znalazły swoje miejsce flagi Polski, a na ubraniach biało czerwone kotyliony.

     Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Janusza Kozyry. Po przemarszu Parady Niepodległościowej z kościoła pod pomnik w parku im. Księdza Bronisława Maślanki oficjalnie zaprezentowano maszt flagowy, którego zakup został sfinansowany z rządowego programu pn. „Pod biało-czerwoną”. W takt hymnu narodowego flagę na maszt podniósł poczet flagowy, złożony z uczniów Szkoły Podstawowej w Węglińcu. Pełne refleksji przemówienie w duchu Święta Niepodległości wygłosili Burmistrz Gminy i Miasta Węglińca Mariusz Wieczorek

      Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem wszystkie delegacje złożyły kwiaty.

     Po złożeniu kwiatów wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na część artystyczną do Sali Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu. W części artystycznej miały miejsca występy Grupy Teatralnej Czwarta Ściana i Zespołu „PRYMA” pod kierunkiem Krzysztofa Zielińskiego z Ruszowa, którzy przedstawili spektakl „Jak Rauscha stała się Ruszowem”, kolejnym punktem występów były tańce i pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu dzieci i młodzieży LUSATIA z Osieka Łużyckiego, a na zakończenie części wystąpiły nasze zespoły Podolanie oraz Leśnie Echo. Dla zespołów był to szczególny dzień, gdyż swój XXVI jubileusz powstania obchodził zespół Podolanie a III Leśnie Echo.

     Zwieńczeniem tegorocznych gminnych obchodów 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był spektakl „Jak Rauscha stała się Ruszowem” który miał miejsce w dniu 12 listopada 2022 roku w Domu Kultury w Ruszowie. Gościem specjalnym uroczystości była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pani Marzena Machałek, której serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

     Serdeczne podziękowania dla uczestniczących w uroczystościach pocztów sztandarowych:

  • Szkoły Podstawowej w Węglińcu,
  • Szkoły Podstawowej w Ruszowie – dwa poczty,
  • Związku Zawodowego Maszynistów w Węglińcu,
  • Koła Emerytów w Węglińcu działającym przy Związku Maszynistów w Węglińcu,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu

    Ponadto podziękowania dla grupy motocyklistów, którzy swoja obecności uświetnili całość uroczystości i dla wszystkich, którzy włączyli się w Nasze Gminne Narodowe Świętowanie.

    Organizatorami obchodów niepodległościowych w Węglińcu był Burmistrz Gminy i Miasta Węglińca oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i rekreacji w Węglińcu Paweł Babicz

     W Ruszowie w Święto Niepodległości delegacje Mieszkańców złożli kwiaty pod tablicą z napisem Dąb  Niepodległości...  Na gwiaździstym skrzyżowaniu ulic: Żagańskiej, Wójtowskiej, Koszarowej i Chopina leży Plac Partyzantów. W tym niewielkim skrawku ziemi, jak w lustrze odbija się historia wioski. Za czasów Republiki Weimarskiej posesja nosiła neutralną nazwę Gemeindeplatz, którą zmieniono po dojściu Hitlera do władzy na Horst Wessel Platz. Kiedy nastała Polska skwer ten nazwano Placem Wolności. Na wschodniej pierzei "trójkąta"  początkowo swoją siedzibę miał wójt Ruszowa, mieściła się tam również biblioteka wiejska.
     Głaz posadowiony przez Niemców w latach 30, który  upamiętniał  męczenników nazizmu, miał w okresie Polski Ludowej gloryfikować bohaterów nowej władzy. Miejsce zmieniło nazwę na Plac Partyzantów. Cztery lata temu, z inicjatywy  Lokalnej Grupy Historycznej, posadzono tu uroczyście Dąb Niepodległości. Lokalni historycy postanowili zaopiekować się kwaterą. Na dawnym  słupie "Jersaka"  zostały umieszczone obrazy reklamujące Ruszów, częściowo utwardzono nawierzchnię, przy dróżce ustawiono ławeczki. Obok nich zostaną zamontowane tablice informujące o historii i dniu dzisiejszym miejscowości. Z kopalni żwiru w Parowej Nadleśnictwo w Ruszowie przywiozło wielki kamień, na którym zamocowano tablicę. Osadzenie płyty i wyrównanie głazu wymagało ogromnego nakładu pracy, którą wykonali członkowie Lokalnej Grupy Historycznej. Fachowcy z ruszowskich firm budowlanych wyłożyli brukiem ścieżkę prowadzącą do obelisku.
     W Święto Niepodległości delegacje Mieszkańców oraz Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek, w asyście pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej w Ruszowie, Nadleśnictwa Ruszów, OSP Ruszów  złożyli kwiaty pod tablicą z napisem Dąb  Niepodległości... .
 
     Zwieńczeniem tegorocznych gminnych obchodów 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był spektakl „Jak Rauscha stała się Ruszowem” który miał miejsce w dniu 12 listopada 2022 roku w Domu Kultury w Ruszowie. Gościem specjalnym uroczystości była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pani Marzena Machałek, której serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
 

    Fotografie - Janusza Wilka i Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Fotografia związana z Dniem Niepodległosci 6

Fotografia związana z Dniem Niepodległosci 5

Fotografia związana z Dniem Niepodległosci 3

Fotografia związana z Dniem Niepodległosci 2

 Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 1jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 2jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 3jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 4jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 5jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 6jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 7jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 8jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 9jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 11jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 12jpg

 

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 13jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 12jpg

   Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 15jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 14jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 16jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 17jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 18jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 19jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 20jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 21

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 21jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 22jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 22jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 22

 

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 21

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 21ajpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 22jpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 22ajpg

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 23a

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 23b

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 23c

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 23d

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 23e

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 23f

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 23g

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 110

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 111

 Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 24

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 25

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 26

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 27

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 28

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 29

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 30

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 31

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 33

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 34

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 36

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 37

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 38

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 39

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 41

Fotografia przedstawiająca uroczystości Swieta Niepodległosci w Węglincu 42

314636222 5834409319959063 2303656060068206258 n

314478491 5834410883292240 5939291344661711205 n

Fotografia związana z Dniem Niepodległosci 8

Fotografia przedstawiajaca uroczystości Swieta Niepodległosci w Ruszowie 1

Fotografia przedstawiajaca uroczystości Swieta Niepodległosci w Ruszowie 2

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 1

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 2

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 3

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 4

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 5

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 6

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 7

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 8

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 9

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 10

Fotografia przedstawiajaca uroczystośći Świeta Niepodległosci w Ruszowie 11