Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13958617

     Gmina Węgliniec w marcu 2022r. rozpoczęła realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec”.

Zadanie to wpisane zostało w Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Węgliniec.

W ramach w/w zadania zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane:

  1. Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu (oprawy sodowe) na oprawy LED w ilości 1 069 szt. na terenie Gminy Węgliniec.
  2. Demontaż oraz utylizacja starych opraw oświetleniowych.
  3. Montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej – wkładka topikowa 6A.
  4. Montaż opraw typu LED dobranych zgodnie z opracowaną dokumentacją
  5. Wymiana istniejących słupów oświetleniowych na terenie Gminy Węgliniec. Do wymiany przewidziano 57 szt.:

     - Ruszów - 6 szt.,

     - Węgliniec - 39 szt.,

     - Czerwona Woda - 12 szt.

Demontaż istniejących słupów oświetleniowych. Słupy przewidziane do wymiany określono na podstawie inwentaryzacji oświetlenia Gminy Węgliniec. Do montażu przewiduje się słupy stalowe ocynkowane.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Pieńsk, która będzie realizowała swój odrębny zakres.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki poprawie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych gmin powiatu zgorzeleckiego: Pieńsk i Węgliniec.

Zadanie będzie zrealizowane do dnia 15.03.2023 r. i podzielone zostało na trzy etapy:

  • Do 30.04.2022r. 15 % wykonanych prac,
  • Do 30.10.2022r. 60 % wykonanych prac,
  • Do 15.03.2023r. 25 % wykonanych prac.

Prace prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem prac tj. rozpoczęto wymianę 320 opraw sodowych na oprawy led we wsi Czerwona Woda .

Wartość podpisanego kontraktu wynosi 1.714.000,00 zł.

fundusze europejskie