Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
10818954

     

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

Szanowni Państwo,
zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI). Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:

Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR

Gospodarki Wodno-Ściekowej – finansowanie EFRR

Ochrony przyrody i klimatu – finansowanie EFRR

Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR

Zrównoważony Rozwój Terytorialny – finansowanie EFRR – finansowanie EFS +

Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie EFS +

Usługi Społeczne – finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.
Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu silnych, słabych stron, szans i zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Zachodniego Obszaru Integracji.

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:
Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Poniżej prezentujemy mapę obszaru:

image 02 41

Ankieta jest anonimowa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu.

W każdej z części ankiety wskazano zjawiska wynikające z diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru. Prosimy o ich weryfikację. Ponadto można dodać propozycje, które w Państwa ocenie nie zostały wskazane.

Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 31.05.2022 r.

Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut.

  Link do ankiety:   https://swotzoi.webankieta.pl/