Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 kzr luty 24

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13139897

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze      POS Gmina Węgliniec   logo SIM 4.png   gpr

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI). Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:

Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR

Gospodarki Wodno-Ściekowej – finansowanie EFRR

Ochrony przyrody i klimatu – finansowanie EFRR

Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR

Zrównoważony Rozwój Terytorialny – finansowanie EFRR – finansowanie EFS +

Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie EFS +

Usługi Społeczne – finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.
Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu silnych, słabych stron, szans i zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Zachodniego Obszaru Integracji.

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:
Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Poniżej prezentujemy mapę obszaru:

image 02 41

Ankieta jest anonimowa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu.

W każdej z części ankiety wskazano zjawiska wynikające z diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru. Prosimy o ich weryfikację. Ponadto można dodać propozycje, które w Państwa ocenie nie zostały wskazane.

Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 31.05.2022 r.

Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut.

  Link do ankiety:   https://swotzoi.webankieta.pl/