Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13958774

 

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZABIEGÓW STERYLIZACJI ZWIERZĄT W GMINIE WĘGLINIEC
   

    W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji kotki lub suki. Jest to zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne.

    Akcja odbywać się będzie zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 oraz § 12 ust. 6 ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2022 r." przyjętego Uchwałą nr 823/XLVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 marca 2022 r.

    Zabiegi sterylizacji zwierząt będzie przeprowadzał lek. wet. Tadeusz Kiersnowski w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Kochanowskiego 20 w Węglińcu, telefon kontaktowy 75-77-12-005.

Gmina Węgliniec pokrywa koszty sterylizacji zwierząt w wysokości:
- sterylizacja kotki - 90,00 zł;
- sterylizacja suki - 150,00 zł,
natomiast pozostałą część kosztów zabiegu pokrywa właściciel zwierzęcia.

    Warunkiem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji kotki lub suki jest złożenie stosownego wniosku o przyznanie dofinansowania. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu. W celu pobrania druku wniosku ze strony internetowej należy wejść kolejno w zakładkę - DLA MIESZLAŃCA/dokumenty do pobrania/Pozostałe – ochrona zwierząt/WNIOSEK o przyznanie dofinasowania zabiegu sterylizacji kota, psa na rok 2022 lub kliknąć poniższy link:

http://www.wegliniec.pl/images/dokumenty_do_pobrania/Wniosek_o_sterylizacje_2022.pdf

    Wnioski na dofinasowanie zabiegu sterylizacji w roku 2022 r. można składać osobiście, listownie w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 lub poprzez platformę ePUAP w okresie od dnia 09.05.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. lub do momentu wyczerpania przez Gminę Węgliniec środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

   O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.
W sytuacji, gdy lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji uzna, iż zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, wówczas to zwierzę zostanie wykluczone z zadania.

 

 

L.p.

Nazwa zabiegu

Cena zabiegu

Wysokość dofinansowania

1.

Sterylizacja kotki

180 zł

90 zł

2.

Sterylizacja suki

Cena zależna od wagi zwierzęcia:

do 10 kg – 300 zł

od 11 do 30 kg – 350 zł

od 31 do 50 kg – 400 zł

powyżej 50 kg – 450 zł

150 zł