Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
10818361

     

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

     Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2022 przez organizacje pozarządowe w zakresie:

  • Zadanie nr 1: „Upowszechnianie turystyki”
  • Zadanie nr 2: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej”
  • Zadanie nr 3: „ Ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka zdrowotna osób starszych
  • Zadanie nr 4: „ Pomoc społeczna – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów.

 

Zaproszenie oraz warunki dla kandydatów na członków komisji konkursowej.