Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
14130007

 Szanowni mieszkańcy gminy Węgliniec

     Wystartowała 26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Ta trwająca nieprzerwanie rywalizacja  z tradycją sięgającą 1996 roku z każdą edycją buduje swój prestiż powiększając liczbę uczestników i grono zwycięzców oraz wyróżnionych. "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów.

     Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

      Naszym obiektem na który możemy oddać głos jest budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.   

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu. Z danego adresu e-mail można codziennie oddać  1 głos. 

Pod banerem link do głosowania:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-1?field_city_value=W%C4%99gliniec&title=

Jest to nowoczesny, energooszczędny obiekt przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawościami. Obiekt zapewnia wysoki standard ochrony ppoż. Bryła budynku wpisuje się w krajobraz architektoniczny otoczenia. Przy obiekcie znajduje się plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży teren zielony zabawowy objęty monitoringiem. W obiekcie funkcjonuje przedszkole przeniesione z budynku mieszkalnego adaptowanego na potrzeby placówki. Dzięki inwestycji możliwe było przyjęcie do przedszkola o 100% więcej dzieci, co w dużym stopniu zaspokoiło potrzeby zakresie zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego. Powstał również pierwszy w gminie żłobek z 32 miejscami (2 oddziały po 16 miejsc).

Został wybudowany trzy-członowy budynek z dwoma kondygnacjami użytkowymi, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej. Każda z części budynku połączona jest z pozostałymi łącznikami komunikacyjnymi. Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych.

W obiekcie wykonano następujące instalacje wewnętrzne:


a) elektryczną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych,
b) wodociągową (ciepła i zimna woda użytkowa),
c) kanalizacyjną z rozdziałem na: kanalizację technologiczną z pomieszczeń produkcyjnych bloku z żywienia, odprowadzającą      ścieki poprzez osadnik tłuszczu; kanalizację sanitarną z pozostałych pomieszczeń,
d) centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła
e) wentylacyjną (mechaniczną).

Obiekt podzielony jest na bloki (żywieniowy, administracyjno-techniczny, opiekuńczy żłobka, opiekuńczy przedszkola).


I. Blok żywieniowy, znajdujący się w budynku głównym, przystosowany jest do produkcji żywności od surowca do gotowej potrawy oraz do wydawania żywności w formie cateringu.
II. W bloku administracyjno-technicznym (budynek główny) znajdują się pomieszczenia do obsługi urządzeń technologicznych, biurowe oraz zaplecza socjalnego i sanitarnego dla osób zatrudnionych oraz gości.
III. Blok opiekuńczy żłobkowy składa się z dwóch oddziałów - przestronne sale dla dzieci, każda z odrębną salą do wypoczynku i węzłem sanitarnym.
IV. Blok opiekuńczy przedszkolny składa się z pięciu oddziałów – przestronne sale dla dzieci, każda z odrębnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo przedszkole dysponuje nowoczesną jadalnią oraz salą do prowadzenia zajęć gimnastycznych i rytmiczno-tanecznych wyposażoną w magiczny dywan.

Parametry obiektu:Długość - 81,90m; Szerokość: 31,30m; Wysokość ponad poziom terenu: 12,00m

 • Powierzchnia zabudowy: 1360,34 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 1922,79 m2
 • Powierzchnia całkowita: 2374,76 m2
 • Kubatura: 11651,98 m3
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
 • Rodzaj ogrzewania: pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną
 • Wentylacja mechaniczna pomieszczeń.

  Całkowity koszt zadania: 8 879 679,00 zł w tym:
    - środki własne gminy – 4 774 208,00 zł
    - Fundusz Pracy w ramach programu MALUCH+ - 858 000,00 zł
    - Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 3 247 471,00 zł

     Wyposażenie do żłobka i częściowo do przedszkola zakupiono ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – dotacja w kwocie – 357 814,00 zł