Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 kzr luty 24

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13108645

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze      POS Gmina Węgliniec   logo SIM 4.png   gpr

 

 Szanowni mieszkańcy gminy Węgliniec

     Wystartowała 26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Ta trwająca nieprzerwanie rywalizacja  z tradycją sięgającą 1996 roku z każdą edycją buduje swój prestiż powiększając liczbę uczestników i grono zwycięzców oraz wyróżnionych. "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów.

     Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

      Naszym obiektem na który możemy oddać głos jest budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.   

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu. Z danego adresu e-mail można codziennie oddać  1 głos. 

Pod banerem link do głosowania:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-1?field_city_value=W%C4%99gliniec&title=

Jest to nowoczesny, energooszczędny obiekt przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawościami. Obiekt zapewnia wysoki standard ochrony ppoż. Bryła budynku wpisuje się w krajobraz architektoniczny otoczenia. Przy obiekcie znajduje się plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży teren zielony zabawowy objęty monitoringiem. W obiekcie funkcjonuje przedszkole przeniesione z budynku mieszkalnego adaptowanego na potrzeby placówki. Dzięki inwestycji możliwe było przyjęcie do przedszkola o 100% więcej dzieci, co w dużym stopniu zaspokoiło potrzeby zakresie zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego. Powstał również pierwszy w gminie żłobek z 32 miejscami (2 oddziały po 16 miejsc).

Został wybudowany trzy-członowy budynek z dwoma kondygnacjami użytkowymi, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej. Każda z części budynku połączona jest z pozostałymi łącznikami komunikacyjnymi. Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych.

W obiekcie wykonano następujące instalacje wewnętrzne:


a) elektryczną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych,
b) wodociągową (ciepła i zimna woda użytkowa),
c) kanalizacyjną z rozdziałem na: kanalizację technologiczną z pomieszczeń produkcyjnych bloku z żywienia, odprowadzającą      ścieki poprzez osadnik tłuszczu; kanalizację sanitarną z pozostałych pomieszczeń,
d) centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła
e) wentylacyjną (mechaniczną).

Obiekt podzielony jest na bloki (żywieniowy, administracyjno-techniczny, opiekuńczy żłobka, opiekuńczy przedszkola).


I. Blok żywieniowy, znajdujący się w budynku głównym, przystosowany jest do produkcji żywności od surowca do gotowej potrawy oraz do wydawania żywności w formie cateringu.
II. W bloku administracyjno-technicznym (budynek główny) znajdują się pomieszczenia do obsługi urządzeń technologicznych, biurowe oraz zaplecza socjalnego i sanitarnego dla osób zatrudnionych oraz gości.
III. Blok opiekuńczy żłobkowy składa się z dwóch oddziałów - przestronne sale dla dzieci, każda z odrębną salą do wypoczynku i węzłem sanitarnym.
IV. Blok opiekuńczy przedszkolny składa się z pięciu oddziałów – przestronne sale dla dzieci, każda z odrębnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo przedszkole dysponuje nowoczesną jadalnią oraz salą do prowadzenia zajęć gimnastycznych i rytmiczno-tanecznych wyposażoną w magiczny dywan.

Parametry obiektu:Długość - 81,90m; Szerokość: 31,30m; Wysokość ponad poziom terenu: 12,00m

 • Powierzchnia zabudowy: 1360,34 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 1922,79 m2
 • Powierzchnia całkowita: 2374,76 m2
 • Kubatura: 11651,98 m3
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
 • Rodzaj ogrzewania: pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną
 • Wentylacja mechaniczna pomieszczeń.

  Całkowity koszt zadania: 8 879 679,00 zł w tym:
    - środki własne gminy – 4 774 208,00 zł
    - Fundusz Pracy w ramach programu MALUCH+ - 858 000,00 zł
    - Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 3 247 471,00 zł

     Wyposażenie do żłobka i częściowo do przedszkola zakupiono ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – dotacja w kwocie – 357 814,00 zł