Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 kzr luty 24

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13108648

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze      POS Gmina Węgliniec   logo SIM 4.png   gpr

 

 

DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Do 07 kwietnia 2022 r. można składać wnioski o utylizację azbestu

 

W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2022 roku, informujemy, że do dnia 07 kwietnia 2022 r. istnieje możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz koszty unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty, proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu. Projekt realizuje WFOŚIGW we Wrocławiu, natomiast beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania  z WFOŚIGW we Wrocławiu, wnioski nie będą realizowane.

Wzory wniosków pobrać można w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu – Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węgliniec wchodząc odpowiednio w zakładkę dla mieszkańca  dokumenty do pobrania  ochrona środowiska  wniosek o usuwanie azbestu lub bezpośrednio klikając w poniższy odnośnik.
http://www.wegliniec.pl/images/dokumenty_do_pobrania/Ochrona_%C5%9Brodowiska/Wniosek_o_usuwanie_azbestu.pdf

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Mariusz Wieczorek