Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
11501689

     

              odpady1  ceeb  Ciepłe mieszkanieLogo czyste powietrze

Przypominamy!

     Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy. Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

     Wszystkie NGO zobowiązane do sporządzenie sprawozdania muszą to robić w ściśle określonej formie elektronicznej (tzw. strukturze logicznej). Gotowe sprawozdania muszą być też elektronicznie podpisane

     Sporządzając sprawozdania w 2022 roku pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kolejny rok z rzędu, następuje przesunięcie terminów sprawozdawczych - mamy więcej czasu na realizację obowiązków. Po drugie, łatwiej będzie podpisywać sprawozdania. Nadal robimy to wyłącznie elektronicznie, ale nie musimy już zbierać podpisów wszystkich członków zarządu. Szczegóły znajdziecie poniżej.

     Podpisy sprawozdań.

     Od tego roku możliwe są dwa sposoby podpisania sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej:

  • sposób pierwszy - sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu. (tak samo jak w latach ubiegłych - stary sposób)
  • sposób drugi - sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz jedna osoba z zarządu. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu składają oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. (nowy sposób - będziemy go stosować po raz pierwszy w 2022 r.)

     Terminy sprawozdawcze

     Terminy sporządzania, podpisywania, zatwierdzania i wysyłania sprawozdań w 2022 roku są przesunięte. Poniżej podajemy standardowe i przesunięte w 2022 roku terminy dotyczące sprawozdania finansowego NGO.

  • standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca
  • przesunięty termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku
  • standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca
  • przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 roku
  • standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca
  • przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)