Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                               kino maj

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13737000

 

Informujemy o zmianie zasad dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Beneficjenci mogą otrzymać nawet 69 tys. złotych wsparcia.

    Celem „Czystego powietrza” jest ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń (głównie pyłów) oraz gazów cieplarnianych wprowadzonych do atmosfery z domów jednorodzinnych. W ramach programu można skorzystać z dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy środowiskowe, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej).

   Obowiązujące od 25 stycznia 2022 r. zasady wprowadziły trzecią część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł maksymalnej dotacji (do 90% kosztów kwalifikowanych) przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe), lub dla osób z ustalonym prawem do zasiłku (prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).  

   Wcześniej obowiązywały tylko dwie części programu „Czyste Powietrze”. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania (do 30 tys. zł) – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania (do 37 tys. zł) przy przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

    Dla trzeciej części programu obowiązuje nowy załącznik do wniosku. Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.
Informację o programie (rodzaje przedsięwzięć wraz z poszczególnymi maksymalnymi kwotami dotacji, regulamin, niezbędna dokumentacja oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) można uzyskać na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu.   

   Osoby zainteresowane programem „Czyste powietrze” mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz otrzymać pomoc przy wypełnianiu elektronicznego wniosku o dofinansowanie w punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu. Znajduje się on w Bibliotece Miejskiej w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 10. Dyżury prowadzone są w piątki w godzinach od 10 do 18. Informacja telefoniczna pod numerem telefonu 784-737-516 w godzinach 9:00 – 17:00