Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                               kino maj

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13747914

Na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.01.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 149) w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na wirusa SARS Cov-2 w Polsce oraz w trosce o Państwa zdrowie informujemy, że

od dnia 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego:

 

OGRANICZYLIŚMY MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIENIA SPRAW W URZĘDZIE

GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU

Kontakt z urzędem odbywa się poprzez:

 • elektroniczną skrzynkę podawczą UGiM Węgliniec - epuap: /aen5554yth/skrytka
 • adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • telefony stacjonarne 75 771 25 56, 75 771 14 35, 75 771 14 37.
 • operatora pocztowego Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.
 • skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy drzwiach wejściowych do budynku urzędu.

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa będzie tylko

w wyjątkowych nieprzewidzianych sytuacjach

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem pod numerami telefonów:

75 771 25 56,    75 771 14 35,    75 771 14 37 i wybraniem numeru wewnętrznego

 • Sekretariat Burmistrza - wew. 28
 • Urząd Stanu Cywilnego w Węglińcu – wew. 35 (z wyjątkiem  bieżącej rejestracji zgonów - bez umówienia)
 • Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej - wew. 33
 • Podatki lokalne - wew. 63
 • Podatki od środków transportowych - wew. 57
 • Opłaty za odpady - wew. 38
 • Deklaracje odpady - wew. 26
 • Sprawy związane z najmem, dzierżawą, lokali, garaży, opłaty - wew. 30
 • Sprawy związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych - wew. 43
 • Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego - wew. 37

Decyzję o konieczności wejścia interesanta do dalszej części budynku podejmuje pracownik.

Wszelkie pilne, wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu oraz wymagające obsługi bezpośredniej, podlegają załatwieniu w dotychczasowy zwyczajowy sposób, po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców naszej gminy oraz osób z zewnątrz o ograniczenie wizyt w gminnych instytucjach administracyjnych.

Informujemy jednocześnie, że do dnia 28 lutego br. punkt kasowy BS Pieńsk zlokalizowany w budynku urzędu będzie wypłacał tylko zasiłki z zakresu pomocy społecznej. Wpłaty podatków i opłat lokalnych i innych będzie można dokonać w placówce BS Pieńsk przy ul. Kościuszki. Jednakże w dalszym ciągu prosimy aby dokonywać wpłat w systemie bezgotówkowym.

W punkcie kasowym może przebywać tylko jedna osoba, natomiast osoby oczekujące na zewnątrz obiektu muszą przestrzegać obowiązku, zakrywania ust i nosa oraz utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości.

Korzystając z okazji pragniemy również przypomnieć i podkreślić, że Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu  przez cały czas trwania pandemii, bez przerwy, wykonuje pełen zakres zadań publicznych, realizując wszystkie sprawy, leżące w kompetencji samorządu gminnego.