Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                               kino maj

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13737190

 

    Niestety, od 1 stycznia obowiązują nowe wyższe stawki za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Węgliniec - 35 zł od mieszkańca (34 zł. w przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów biodegradowalnych)

   Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skutkiem ujemnego bilansu kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami. Oznacza to, że mimo wysokich stawek gmina dopłaca do systemu gospodarowania odpadami.

Czy gmina zarabia na systemie śmieciowym?

   Gmina nie zarabia na odpadach. Jest zupełnie odwrotnie, gmina do systemu gospodarowania odpadami każdego roku dopłaca! Ubiegły rok jest w trakcie rozliczania, ale już teraz wiemy, że nasz samorząd łącznie za cały 2021 rok musi dopłacić do systemu około – 382 700 zł

Dlaczego stawka wynosi aż 35 zł?

30 zł - przy opłacie, która obowiązywała dotychczas w roku bieżącym brakowałoby około 870 tys. zł do zbilansowania systemu.

35 zł – przy tej stawce opłaty Gmina dopłaci do systemu około 230 tys. zł.

    Czy Radni są winni tak wysokich stawek? A może Urząd Gminy i Miasta razem z Burmistrzem? Nie! Koszt opłat za śmieci to kombinacja różnego rodzaju czynników:

  • rosnące koszty utrzymania przedsiębiorstw (wysokie ceny paliwa, energii, pensji),
  • wzrastająca rok do roku ilość produkowanych przez nas odpadów,
  • błędna segregacja (szczególnie we wspólnotach mieszkaniowych gdzie trudno wskazać niesegregujących odpady mieszkańców),
  • nieprawidłowości w wypełnianych deklaracjach, (niezgłaszanie faktycznie przebywających osób szczególnie w wynajmowanych nieruchomościach - za osoby te płacimy my wszyscy !!!)
  • rosnące koszty utrzymania PSZOK-u. i obsługi tzw. "ludmerów" (pozbywanie się odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, na odbiór których winno się podpisać stosowną umowę - to nie są odpady komunalne!!!)

    Jednym z czynników jest również duża powierzchnia Gminy Węgliniec, która jest największa terytorialnie w całym Powiecie Zgorzeleckim. Większy obszar wymaga większej ilości śmieciarek i pracowników potrzebnych do funkcjonowania całego systemu. Kolejnym czynnikiem są rosnące koszty zagospodarowania odpadów. Na to poza wyżej wspomnianymi elementami wpływa opłata marszałkowska. Z tego rozlicza się ZGiUK Lubań. Opłata liczona od każdej tony zebranych odpadów w ostatnich latach stale rosła. Razem w kumulacji zdarzeń negatywnych otrzymujemy wysokość opłaty na poziomie 35zł. Nikt z nas nie chce, aby ta opłata była tak wysoka. Ale niestety przy obecnej koniunkturze, mniejsza po prostu być nie może.

   Cena zagospodarowania poszczególnych odpadów przez ZGiUK Lubań w 2022 roku wzrosła, co prezentuje tabela poniżej:

Rodzaj odpadu

Stawka 2021 brutto

Stawka 2022 brutto

opony

540,00

1.080,00

metal

54,00

64,80

beton

59,40

106,92

gruz ceglany

37,80

70,20

beton+cegły

183,60

246,24

papier i tekt.

166,32

199,80

szkło

140,40

168,48

tw.sztucz.

354,24

411,48

do kompost.

319,68

383,40

zmieszane

586,44

703,08

odzież

950,40

1.140,48

baterie

0,00

0,00

lekki

162,00

194,40

wielkogab.

950,40

950,40