Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

SKM C25823091408060 Kopiowanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
12066760

     W dniu 19 grudnia 2021 w sołectwach Ruszów i Zielonka odbyły się wybory sołeckie. W sołectwie Zielonka na sołtysa wybrana została dotychczas piastująca tę funkcję Pani Wanda Batog, natomiast w sołectwie Ruszów w związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa Pana Mirosława Kozy z przyczyn osobistych mieszkańcy wybrali nową twarz Panią sołtys została Edyta Petrunio.

     Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Węglińca legitymacje głowom poszczególnych wsi wręczali Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Mariusz Wieczorek, Przewodniczący Rady Marek Wawrzynek i Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Peroński.

     Sołtys jest organem wykonawczym działającym w sołectwie (pomocniczej jednostce samorządu gminy), wybieranym przez mieszkańców sołectwa; oprócz funkcji wykonawczej, ustawy przekazują mu prowadzenie spraw z zakresu różnych dziedzin administracji miedzy innymi:

  • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
  • zwoływanie zebrań wiejskich,
  • zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
  • zgłaszanie - w uzgodnieniu z radą sołecką – do budżetu gminy propozycji realizacji zadań na terenie sołectwa.
  • wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie warunków życia w sołectwie,
  • reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
  • uczestniczenie w okresowych naradach sołtysów,
  • wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności inkasa niektórych podatków i opłat,.

Życzymy uzasadnionej dumy z wyborów, skutecznej i owocnej działalności a przede wszystkim satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego.

Fotografia przedstawiajaca wręczenie legitymacji nowym sołtysom

Fotografia przedstawiajaca wręczenie legitymacji nowym sołtysom 1

Fotografia przedstawiajaca wręczenie legitymacji nowym sołtysom 2

Fotografia przedstawiajaca wręczenie legitymacji nowym sołtysom 3