Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

Logo cieple mieszkanie top

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                       turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
11178399

     

              odpady1  ceeb  Ciepłe mieszkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego...

... ogłosił  kolejny raz konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot                                     i społeczności lokalnych „Przedsięwzięcia promujące  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
    Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

   Termin rozpoczęcia realizacji zadań objętych konkursem nie może być wcześniejszy niż 15 sierpnia 2017r. a zakończenie realizacji musi  nastąpić do 16 grudnia 2017r.  

    W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie:
1) wykonanie tablic informacyjnych,
2) wydanie materiałów promujących sołectwo,
3) organizacja imprez tematycznych promujących inicjatywę „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” (festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub  rowerowe),
4) organizacja warsztatów rękodzielniczych i artystycznych (garncarskie, rzeźbiarskie, malarskie,    wikliniarskie, wyrobu produktów tradycyjnych itp.),
5) posadowienie obiektów małej architektury takich jak: wiaty, altany, grill, Ławki, piaskownice, porządkowanie    terenów zielonych służących wypoczynkowi, nasadzenia krzewów i drzew,
  

   Wszystkie powyższe przedsięwzięcia muszą promować ideę „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”

  Dofinansowanie wynosi do 5.000,00 zł, a najniższy wymagany wkład własny do zadania wynosi 10%.

  Zgłoszony w projekcie projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze  miejscowości, które posiada „Sołecką Strategię Rozwoju”.

  Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2017r.

  Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województw Dolnośląskiego

www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy.

  Osoba do kontaktów; Dominik Wojciechowski tel. 71/ 7769747