Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13511844

W dniu 4 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze...

... Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie. W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca a zarazem Prezes Zarządu MG ZOSP RP Pan Waldemar Błauciak, Komendant Gminny strażaków druh Janusz Droś. Na początku zebrania druh Szymon Mikołajczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie przystąpiono do uroczystego ślubowania członków MDP, po którym wszyscy otrzymali legitymacje członka MDP. Przedstawiono oraz uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi wyróżniających się młodych adeptów sztuki pożarniczej.   Następnie Prezes OSP Jagodzin Krzysztof Magda przedstawił sprawozdania z działalności jednostki, które obejmowało: ilość zdarzeń w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i wypadki drogowe, ilość przeszkolonych i wyróżnionych druhów, a także nowo zakupiony sprzęt. Przedstawił również propozycję planu działalności na rok 2017. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik druh Damian Wójciszyn z uwzględnieniem dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz podmiotów zewnętrznych. Na wniosek komisji rewizyjnej podjęto uchwałę w sprawie działalności organizacyjno programowej, a w tym udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi. Podjęto również dyskusję na temat działalności straży w której na pytania strażaków odpowiedział Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk. Walne zebranie członków zdecydowało również o podjęciu działań mających na celu włączenie jednostki OSP Jagodzin do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.