Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13512991

  W dniu 25.02.2017r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Węglińcu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca, a jednocześnie Prezes Zarządu MG ZOSP RP Pan Waldemar Błauciak Sekretarz Gminy i Miasta w Węglińcu Pan Marcin Papla reprezentujący nieobecnego  Burmistrza przebywającego na urlopie, Komendant MG ZOSP RP dh Janusz Droś, oraz Sołtys Sołectwa Stary Węgliniec Pani Barbara Fink, a także licznie przybyli druhowie OSP.
   Wszystkich przybyłych powitał Prezes OSP dh Łukasz Kocot, który  zgodnie z regulaminem otworzył tegoroczne zebranie. Sekretarz OSP dh Marek Pluciński przedstawił sprawozdania z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej za rok 2016 a następnie zaprezentował plan finansowy oraz działalności na 2017r.
    OSP w Starym Węglińcu w 2016 roku uczestniczyła: w 22 akcjach ratowniczych z czego 19 to pożary, a 3 miejscowe zagrożenia. Ponadto  4 razy dysponowani byliśmy przez Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu.
    Do najważniejszych wydarzeń i sukcesów osiągniętych w ubiegłym roku należy zaliczyć m.in.: wyszkolenie 7 nowych strażaków-ratowników, utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zakup torby PSP-R1wraz z wyposażeniem oraz  zestawem szyn Kramera i deską ortopedyczną, zakup 12 kpl. umundurowania koszarowego dla MDP, remont wozu gaśniczego, utworzenie szatni dla strażaków-ratowników, odświeżenie  pomieszczeń remizy oraz malowanie elewacji zewnętrznej, wykonanie i montaż szafek do szatni oraz zakup 4 kpl. umundurowania specjalnego.
    W 2016 roku strażacy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w prace społeczne, zarówno te zlecane przez Urząd Gminy i Miasta  jak i z własnej inicjatywy.
    Działając na rzecz ochrony środowiska, wraz z Radą Sołecką uprzątnęliśmy najbardziej zaśmiecone miejsca w Starym Węglińcu, a przy współpracy z Nadleśnictwem Węgliniec - część leśnictwa "Krucze Gniazdo".
    Jednocześnie  zaangażowaliśmy się w pomoc przy organizacji corocznego "Festynu Rodzinnego", a we współpracy z Filią Szkoły Podstawową przygotowaliśmy dla najmłodszych Dzień Dziecka.  Członkowie MDP mieli okazję brać udział w zawodach pożarniczych, a co bardziej cieszy wracać do OSP ze zdobytymi pucharami, w zamian mogli odpocząć na wycieczkach zorganizowanych przez starszych kolegów.
    Przysłowiowym "Strzałem w Dziesiątkę" okazała się organizacja  Festynu Strażackiego "Sołectwo z Pompą", który był miło wspominany nie tylko przez mieszkańców Starego Węglińca lecz również okolicznych miejscowości. Kończący się rok pożegnaliśmy organizując  "Sylwestrowy Bal Strażacki", który "wystrzałowo" zakończył naszą zeszłoroczną służbę.
    Walne zebranie zaakceptowało sprawozdania, przyjęło plany i udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi, pozwalając tym samym kontynuować rozpoczęty proces zmian i unowocześniania jednostki.
    Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za wkład
i zaangażowanie jakim wykazaliśmy się w ubiegłym roku, zwracając szczególną uwagę na umacniającą się pozycję naszej jednostki wśród braci strażackiej w gminie i powiecie.

                                              Sekretarz Zarządu OSP                                        
      w Starym Węglińcu